Vejledninger om at gøre lovgivning digitaliseringsklar

Vejledning om digitaliseringsklar lovgivning er en hjælp i ministeriernes arbejde med at sikre, at digitalisering tænkes ind fra begyndelsen i fremtidigt lovarbejde.

Tre vejledninger viser vejen til digitaliseringsklar lovgivning

Vejledningerne præsenterer forskellige perspektiver på de overvejelser om digitalisering man med fordel kan gøre sig, når man sidder i det lovforberedende arbejde. Det er relevant på mange områder, hvor der hidtil ikke – eller kun i begrænset omfang – har været tænkt på fx digital kommunikation og digitale arbejdsgange.

Vejledning om digitaliseringsklar lovgivning

Hovedvejledningen om digitaliseringsklar lovgivning indeholder en udtømmende gennemgang af alle relevante principper og begreber, som man bør kende til i arbejdet med digitaliseringsklar lovgivning. Vejledningen indeholder yderligere eksempler, tjekspørgsmål og henvisninger til øvrige relevante ressourcer, man med fordel kan inddrage i arbejdet.

Vejledningen findes også i en pixi-udgave, som giver et kort overblik over de nye krav. Den er et supplement til Vejledning om digitaliseringsklar lovgivning.

Justitsministeriets lovkvalitetsvejledning

Lovkvalitetsvejledningen henvender sig til medarbejdere med ansvar for lovforberedende arbejde og beskriver udførligt processen bag det lovforberedende arbejde samt hvilke hensyn op opmærksomhedspunkter, der er relevante i de forskellige stadier af arbejdet.

Vejledningen indeholder en række henvisninger til, hvornår i det lovforberedende arbejde, man med fordel kan være særligt opmærksom på kravene til digitaliseringsklar lovgivning.

Vejledning om konsekvensanalyser

Vejledningen om konsekvensanalyser beskriver den generelle fremgangsmåde til vurdering af et lovforslags konsekvenser, der skal dokumenteres som en del af lovforslagets almindelige bemærkninger. Vejledningen indeholder endvidere tjeklister og formkrav til vurdering og dokumentation af konsekvenser på syv forskellige områder.

Vejledningen er i maj 2018 blevet opdateret med et afsnit om vurdering af implementeringskonsekvenser, der er relevant for arbejdet med at gøre lovgivning digitaliseringsklar.