Klare juridiske rammer for digital forvaltning

I dag møder borgerne den offentlige sektor digitalt. Det kan give behov for at drøfte, hvordan fx forvaltningslovens principper tilgodeses i det digitale Danmark. Et stående juridisk udvalg skal skabe klare juridiske rammer for digital forvaltning.

Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi blev der etableret et stående udvalg i regi af Digitaliseringsstyrelsen, som bidrager til, at de tværgående juridiske rammer og den digitale dagsorden spiller sammen på bedst mulig vis. Udvalget udarbejder løsninger til, hvordan tværgående juridiske udfordringer, som myndigheder oplever i forbindelse med digital forvaltning, kan håndteres.

Udvalget skal blandt andet finde løsningsmodeller for, hvordan en række grundlæggende forvaltningsretlige principper som partshøring, vejledningspligt og sagsoplysning kan tilgodeses på en hensigtsmæssig måde i en digital verden.