Regeringens digitaliseringspartnerskab

Regeringen nedsatte i februar 2021 et digitaliseringspartnerskab for Danmarks digitale fremtid. Digitaliseringsstyrelsen deltager i sekretariatsbetjeningen af partnerskabet.

Digitaliseringspartnerskabet skal understøtte, at Danmark udnytter de teknologiske muligheder i fremtiden. Partnerskabet skal derfor drøfte og komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan Danmark udnytter og omsætter mulighederne ved den digitale omstilling, inden for følgende fem hovedspor:

 • Spor 1: Fremtidens digitale offentlige sektor
 • Spor 2: Fremtidens digitale erhverv og arbejdspladser
 • Spor 3: Bedre mulighed for samskabelse, offentlig-privat samarbejde og innovation
 • Spor 4: Et datadrevet samfund
 • Spor 5: Danmark i fremtiden

Anbefalingerne vil indgå som indspil til regeringens igangværende og kommende strategier og politiske udspil på det digitale område, ligesom de skal bidrage til en samlet digital strategi for Danmark. Digitaliseringspartnerskabet afslutter sit arbejde inden udgangen af oktober 2021.

Digitaliseringspartnerskabet består af en formand og 27 faste medlemmer. Medlemmerne er topledere og eksperter fra dansk erhvervsliv, forskningsverden, civil-samfund og arbejdsmarkedets parter.

Læs kommissorium for digitaliseringspartnerskabet for Danmarks fremtid her

Læs pressemeddelelsen på fm.dk

Digitaliseringspartnerskabets medlemmer

Formand

 • Jim Hagemann Snabe, bestyrelsesformand for A.P. Møller - Mærsk og for Siemens og tidligere administrerende direktør for SAP.

Medlemmer

 • André Rogaczewski, administrerende direktør og stifter, Netcompany
 • Brian Mikkelsen, administrerende direktør, Dansk Erhverv
 • Casper Hansen, administrerende direktør og medstifter, Technicon
 • Claus Jensen, forbundsformand, Dansk Metal
 • Esben Gadsbøll, bestyrelsesformand, Brancheforening for Tech Startups
 • Eva Berneke, tidligere administrerende direktør, KMD
 • Gordon Ørskov Madsen, formand, Danmarks Lærerforening
 • Gregers Kronborg, ejer af Rulebreaker Ventures og medstifter, Cocom Ejere
 • Jacob Bundsgaard, formand, KL
 • Kim Fausing, administrerende direktør, Danfoss
 • Kim Simonsen, forbundsformand, HK Danmark
 • Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør, Dansk Industri
 • Lars Aagaard, administrerende direktør, Dansk Energi
 • Lizette Risgaard, formand, Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Mads Nipper, administrerende direktør, Ørsted
 • Martin Præstegaard, viceadministrerende direktør, ATP
 • Michael Holm, administrerende direktør og stifter, Systematic
 • Michael Rasmussen, administrerende direktør, Nykredit
 • Mikkel Flyverbom, professor MSO, Copenhagen Business School
 • Nana Bule, administrerende direktør, Microsoft Danmark & Island
 • Natasha Friis Saxberg, administrerende direktør, IT-Branchen
 • Per Christensen, forbundsformand, 3F
 • Rikke Hvilshøj, administrerende direktør, DANSK IT
 • Rikke Zeberg, branchedirektør, DI Digital
 • Stephanie Lose, formand, Danske Regioner
 • Stephen Alstrup, CEO, SupWiz/professor, Københavns Universitet
 • Stine Mangor Tornmark, administrerende direktør og medstifter, Legal Monster

Digitaliseringsenheden

Til sekretariatsbetjening af digitaliseringspartnerskabet er der etableret en digitaliseringsenhed, der skal understøtte partnerskabets arbejde.

Enheden består af repræsentanter fra Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet, Erhvervsministeriet, Erhvervsstyrelsen, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Sundhedsministeriet, Udenrigsministeriet, KL, Danske Regioner, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Enhedens formandskab varetages af Digitaliseringsstyrelsen.