Hør om dataforvaltning fra myndighederne selv

""

Ekspertoplæg om sammenspillet mellem dataforvaltning og forretningsudvikling fra tre forskellige statslige perspektiver

Digital transformation med data som driver v/Tune Bergholt Hammer, Toldstyrelsen

Hvordan gennemfører man en digital transformation, hvor data governance, inkl. master data management, og ikke mindst data analytics står som centralt indhold? Det kan du høre mere om, når Tune Bergholdt Hammer fortæller om Toldstyrelsens store digitale transformation, der tager afsæt i EU-Kommissionens ambitioner og retningslinjer, men som Danmark skal implementere smartest muligt.

Målgruppe for oplægget

Oplægget er for jer, som også er i gang med eller står lige over for en større eller mindre transformation, hvor en styrket data management og ikke mindst data analytics er essentielt for at lykkedes med at udvikle jeres digitale forretning.

Oplægsholder

Tune Bergholdt Hammer har stået i spidsen for projektet de sidste seks år og har som kontorchef og projektejer i Toldstyrelsen sat retningen for hele arbejdet med at opbygge en dataforståelse i en kultur, hvor den enkelte medarbejders intuition (”tolder-næse”) eller erfaring har været det primære våben i kampen mod farlige eller ulovlige varer på det danske marked eller direkte i forbrugernes hænder.

Varighed

Ekspertoplægget varer 1½-2 timer

Sæt dine data i spil v/Jesper Nørgaard Andersen, Geodatastyrelsen

Mange taler om at være datadreven, men få er reelt lykkedes med det. For det er svært og kræver, at forretning og forvaltning arbejder tæt sammen. Værdien af data som ressource skal tydeliggøres og kræver, at man arbejder med en aktiv dataforvaltning. Jesper Nørgaard Andersen vil give indsigt i, hvordan en datadreven styrelse som Geodatastyrelsen arbejder med aktiv dataforvaltning, og hvordan nyttiggørelsen af data - og herunder genbrug af data - i samfundet står højt på agendaen. Således vil Jespers oplæg forene de to perspektiver, forretningsudvikling og dataforvaltning, og illustrere, hvordan de går hånd i hånd i forhold til at bruge data aktivt.

Målgruppe for oplægget

Oplægget er for jer, som er nysgerrige på at bruge data aktivt i jeres forretningsudvikling. Med oplægget vil I få inspiration og refleksioner til, hvordan I kan bygge bro mellem forretningsudvikling og dataforvaltning.

Om oplægsholder

Jesper Nørgaard Andersen er kontorchef i Geodatastyrelsen, hvor han de sidste knap 6 år har været ansvarlig for IT, herunder arkitektur, infrastruktur, standardisering, aftaler, sikkerhed, drift og support. Efter 20 års arbejde med data og digitalisering på alle niveauer, har Jesper en indgående forståelse og erfaring med de muligheder, begrænsninger og udfordringer, der er i arbejdet med dataforvaltning.  

Varighed

Ekspertoplægget varer 1½-2 timer

Strukturerede data skaber effektiviseringer v/Brian Arreborg, Økonomistyrelsen

Hvordan bruger vi data til at sikre bedre styring og øget effektivisering af den offentlige sektor? Og hvordan kan vi strukturere vores data, så vi kan arbejde langt mere analytisk med data? Det vil dette oplæg give et perspektiv på. Oplægget giver to perspektiver på dataforvaltning. Det ene perspektiv er den strategiske og politiske effektiviseringsdagsorden, hvor dataanvendelsen, som analyseelement, er i fokus. Det andet perspektiv er det driftsnære data analytics med fokus på, hvorfor vi som styrelser bør interessere os meget mere for at få data sammenstillet, med eksempler på hvordan en styrelse som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering konkret arbejdede med at opbygge en analytics-kapabilitet internt i organisationen, samt hvordan Økonomistyrelsen arbejder med god dataunderstøttet styring i staten.

Målgruppe for oplægget

Oplægget er for jer som, overvejer hvordan jeres organisation kan blive mere datadreven, og hvordan data kan hjælpe jer til at være mere effektive, men ikke helt ved, hvordan I skal gribe opgaven an. Oplægget er også for jer, som ønsker at opbygge kompetencer omkring BI- og analytics og har brug for refleksioner om, hvad der skal til for at komme i gang.

Om oplægsholder

Brian Arreborg er nuværende kontorchef i Økonomistyrelsen og tidligere kontorchef i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Han er i dag chef for Statens BI, der udstiller administrative data til understøttelse af god styring i staten og selvejesektoren.

Varighed

Ekspertoplægget varer 1½-2 timer