Cyber- og informationssikkerhed for topledere og ledere i staten

""

Tilmeld dig kurset i CAMPUS (single sign-on)

Tilmeld dig kurset i CAMPUS (uden single sign-on)

Cyber- og informationssikkerhed er en vigtig del af at drive en professionel organisation - uanset om man er i den private eller offentlige sektor. Det er en konsekvens af, at vi i Danmark har et gennemdigitaliseret samfund, der giver os mange muligheder og stor værdi. Dette bærer dog også en række udfordringer og risici med sig. Udviklingen i digitalisering øger konstant kompleksiteten i den teknologi, vi som myndigheder har ansvaret for og skal håndtere. Og det giver nogle sårbarheder.

På dette e-læringskursus bliver du introduceret til grundbegreberne i cyber- og informationssikkerhed og til ledelsens ansvar og opgaver, der handler om at skabe en organisering af arbejdet - både i forhold ressourcer, politiker og processer. Kurset er bygget op af 4 dele samt en afslutning:

Kurset giver dig indblik i:

Strategisk retning og risikobaseret tilgang

  • Hvorfor er det vigtigt at arbejde med cyber- og informationssikkerhed? Der orienteres om det aktuelle trusselsbillede, og hvilken betydning det har for ledelsens rolle i forhold til at være tydelig og retningssættende for organisationens sikkerhedsarbejde, fx i forhold til risikoappetit og fokusområder

Roller og ansvar i sikkerhedsarbejdet

  • Der fokuseres på at dygtiggøre lederen i forhold til at løfte og prioritere det ledelsesmæssige ansvar og rolle i det interne arbejde med informationssikkerhed – dette gælder særligt i forhold til basal informationssikkerhed.

 Beredskabsplanlægning og it-styring

  • Der gives en forståelse for organisering, nøgleaktiviteter og -begreber inden for beredskabsplanlægning samt et overordnet kendskab til de konkrete redskaber til støtte af et samlet beredskab.

Informationssikkerhed i hverdagen

  • Introduktion til og gennemgang af krav for basal sikkerhed i statslige myndigheder med henblik på ledelsesmæssig sparring med medarbejderne herom. Fokus er i særlig grad på håndtering af informationer og sikkert hjemmearbejde.

Målgruppe

E-læringskurset henvender sig til statslige ledere, herunder teamledere, kontorchefer og topledere, som ikke har cyber- og informationssikkerhed som deres primære arbejdsområde, men som skal blive bevidste om cyber- og informationssikkerheds relevans for deres eget og medarbejderes daglige arbejde, samt sættes i stand til at lede og udøve deres ansvar på specifikke områder med relevans for deres dagligdag.