Masterclass for ledere i Cyber- og informationssikkerhed

Tilmeld dig kurset i CAMPUS (single sign-on)

Tilmeld dig kurset i CAMPUS (uden single sign-on)

Statens Digitaliseringsakademi tilbyder en kollega-rabat på udvalgte kurser og masterclasses, som afholdes i 2024, herunder Masterclass i cyber- og informationssikkerhed. Tilmeld dig sammen med en kollega på kurset, så får I begge 20% rabat på deltagerprisen. 

Masterclassen er for dig som personaleleder, der har brug for at få styrket din ledelsesmæssige rolle og ansvar i det interne arbejde med informationssikkerhed. På masterclassen får du konkrete værktøjer til aktivt at understøtte en robust sikkerhedskultur i hverdagen.

Det får du på masterclassen

  • Klarhed om rolle og ansvar: Du dygtiggøres i forhold til at løfte og prioritere dit ledelsesmæssige ansvar i det interne arbejde med informationssikkerhed.
  • Indsigt i rammeværk: Du introduceres for basale rammeværk inden for informationssikkerhed med henblik på ledelsesmæssig sparring til medarbejderne.
  • Redskaber til at være en rammesættende leder: Du får viden om, hvordan du kan fungere som rammesættende leder og sparringspartner for medarbejdere.
  • Strategisk retning for organisationen: Du rustes til som leder at bidrage til at sætte en strategisk retning i din organisation, fx i forhold til risikoappetit og fokusområder.
  • Redskaber til at fungere som ”oversætter”: Du arbejder med, hvordan du kan fungere som ”oversætter” mellem operationelle og strategiske aktører.

Målgruppe

Masterclassen henvender sig til ledere med personaleansvar inden for cyber- og informationssikkerhed.