Masterclass for ledere – Digital forretningsudvikling

Stil dig i spidsen for den digitale udvikling inden for dit faglige ansvarsområde og bliv bedre til at styre din organisations digitale udviklingsaktiviteter sikkert i havn.

Udvikling af statslige kerneopgaver via digitalisering kræver, at den enkelte leder og ledergrupper i fællesskab formår at sætte kursen for de digitale udviklingsaktiviteter, og ved hvad der skal til for at komme sikkert i land. Med Masterclass i Digital Forretningsudvikling, får lederne værktøjer og viden til arbejdet.

I samarbejde med Program for Ledelsesudvikling i Staten tilbyder Statens Digitaliseringsakademi en masterclass i digital forretningsudvikling for ledergrupper.

Masterclassen giver ledergrupper værktøjer til at skabe rammerne for, at jeres organisation kan arbejde målrettet og effektfuldt med digitalisering som grundvilkår for udvikling af kerneopgaven. I bliver med masterclassen klædt på til at støtte medarbejderne i at få tænkt digitalisering tidligt ind i udviklingsinitiativer, samt til at anvende data og ny teknologi som f.eks. generativ AI i udviklingsprocessen.

Ledelsesgruppen får på masterclassen metoder og konkrete værktøjer til at gøre digitalisering til en integreret del af ledelsesdisciplinen. Herunder hvordan man som leder indgår i eller leder styregrupper, der reelt skaber værdi i udvikling og drift af digitale produkter og services. Samtidig får ledelsesgruppen også rig mulighed for at drøfte fælles udfordringer og løsninger på tværs af jeres organisation.

Det får I på kurset

  • Indsigt i strategisk arbejde med digitalisering som motor til at understøtte en effektiv, sikker og brugervenlig udvikling af kerneopgaven
  • Inspiration om de muligheder ny teknologi som fx generativ AI kan tilføre organisationens digitaliseringsindsats
  • Forståelse for, hvordan man skaber de organisatoriske rammer, der bidrager til øget kvalitet af forretningens data, så data kan anvendes effektivt i alle forretningsprocesser på tværs af organisation
  • Værktøjer til at arbejde strategisk med de rammer, det eksisterende systemlandskab giver
  • Viden og redskaber til at indgå i og lede styregrupper, hvor ledere på tværs af organisationen skal samarbejde for at sikre fremdrift i digitale udviklingsaktiviteter
  • Viden og redskaber til at skabe effektive forandringsprocesser i implementeringen af nye løsninger, hvor gevinster realiseres.

Målgruppe

Masterclassen er for ledelsesgrupper, og kan rekvireres til en enkelt myndighed eller på tværs af et ministerområde. Masterclassen henvender sig til ledelsesgrupper i statslige myndigheder herunder styregruppedeltagere, gevinstejere, projektejere, ledere fra forretningen og fagområder, der ønsker inspiration, sparring og konkrete værktøjer til, hvordan man som ledelsesgruppe kan skabe rammerne for digital udvikling af kerneforretningen.