Digital forretningsudvikling i staten

Kommende kurser

13.11-14.11 & 28.11.2024

Se alle planlagte kurser

Pris og varighed

Varighed: 3 dage, 09:00-16:00
Pris: 8.500 kr. inkl. forplejning
Alle priser er excl. moms

Tilmeld i CAMPUS

Tilmeld (single sign-on)Tilmelding uden single sign-on

20% kollegarabat

Statens Digitaliseringsakademi tilbyder en kollega-rabat på udvalgte kurser, som afholdes i 2024, herunder Digital forretningsudvikling i staten. Tilmeld dig sammen med en kollega på kurset, så får I begge 20% rabat på deltagerprisen. Kollegarabatten tildeles parvis.

Står du som generalist over for et af dine første større projekter, hvor digitalisering skal være med til at nytænke den statslige kerneopgave?

Så er dette kursus noget for dig. Med kurset kommer du godt rundt om alt fra agil produktudvikling, de teknologiske rammebetingelser i staten samt din rolle i den digitale forretningsudvikling.

Kurset giver dig

 • Indblik i rollen som forretningsudvikler i en digital tidsalder samt styrket dine evner til at sammenarbejde med egen digitaliserings- eller it-enhed
 • Viden om, hvordan man bedst tænker digitalisering tidligt og relevant ind i udviklingsprojekter
 • Introduktion til gevinstrealisering og brugen af gevinstdiagrammer i it-projekter
 • Redskaber og inspiration til, hvordan man i praksis kan anvende agile arbejdsmetoder, design tænkning, hurtig prototyping af løsningsdesign og inddragelse af brugere
 • Viden om, hvordan man bedst tænker data ind i løsningen og understøtter korrekt dataforvaltning
 • Kendskab til de digitale rammer, der særligt gælder i den statslige sektor herunder den fællesoffentlige infrastruktur

Hvem er kurset for?

Kurset er for dig, der er generalist i staten, og som arbejder med udvikling af organisationens kerneopgaver. Du kan både være nyuddannet eller have mange års erhvervserfaring, hvor du har arbejdet med digital udvikling af din organisations kerneopgaver. Det kan være gennem politikudvikling, strategiarbejde og udviklingsprojekter eller det kan være som en del af den løbende udvikling af driften i en styrelse. Hvis du i dit arbejde har fokus på effektivisering, optimering eller nytænkning af opgaveløsningen, er dette kursus relevant for dig.

På kurset lærer du

 • At bibringe en bevidsthed om generalistens rolle i digital forretningsudvikling og forståelse af, hvorfor det er vigtigt aktivt at tænke digitalisering ind i forretningsudviklingen
 • At øge deltagernes evne til at anvende gevinstrealisering i et it-projekt og bruge gevinstdiagrammer
 • At give deltagerne redskaber og inspiration til, hvordan de i praksis kan anvende agile arbejdsmetoder, design thinking, hurtig prototyping af løsningsdesign og inddragelse af brugere til at sikre tidlig og meningsfuld feedback
 • At klæde deltagerne på til at kunne efterspørge data, forstå potentialet i at anvende data, understøtte korrekt dataforvaltning, samt indgå meningsfuldt i at udvikle forretningen gennem brug af data
 • At give deltagerne viden om rammebetingelserne for digital forretningsudvikling i staten. Rammebetingelser, som bliver præsenteret, er bl.a. digital arkitektur, informationssikkerhed og digitaliseringsklar lovgivning

Kursusprogram

Første kursusdag

Rollen som digital forretningsudvikler

I første modul ser vi på digitalisering som forudsætning for en mere effektiv, sikker og brugervenlig offentlig sektor. Vi drøfter, hvilken rolle den enkelte medarbejder har i forhold til at løfte de digitale muligheder.

Gennem statslige cases og med oplæg af vidende statslige praktikere sætter vi fokus på, hvordan man kan skabe digital forretningsudvikling i staten.

Agilitet, design thinking, brugerinddragelse og hurtigere løsningsdesign

Efter frokost på dag 1 vil vi give en introduktion til begrebet agilitet samt sikre en grundlæggende forståelse for, hvordan agilitet kan understøtte digital forretningsudvikling i form af hurtigere løsningsdesign og kontinuerlig involvering af slutbrugere for at sikre kvalitet og effekt af løsninger.

Vi vil ligeledes se på løsningsdesign som begreb, og give en introduktion til, hvordan udvikling af funktionelle designs kan skabe værdi i implementeringen.

Anden kursusdag

Rammer for digitale projekter i staten

Her introduceres deltagerne for de rammer, man har som digital forretningsudvikler i staten. Vi gennemgår agile arbejdsformer i en statslig kontekst og vi præsenterer statens it-projektmodel.

Der er oplæg fra en statslig praktiker, som sætter det lærte i perspektiv og giver inspiration til, hvordan man kan arbejde med en gevinstbaseret tilgang inden for de statslige projektrammer.

Gevinstrealisering og øget værdiskabelse

På dette modul introduceres deltagerne til gevinstkort og arbejder direkte med at identificere gevinster ved egne cases. Deltagerne får indblik i, hvordan gevinster skal understøttes af ændringer i adfærd og nye kompetencer hos brugerne, som også skal medtænkes i den digitale forretningsudvikling.

Tredje kursusdag

Data som ‘driver’ i forretningsudvikling

Her sætter vi fokus på, hvad data er, og hvordan det påvirker vores muligheder for at skabe en effektiv, sikker og brugervenlig offentlig sektor.

Vi kigger på den datadrevne organisation, og hvordan man kan skabe datadrevet udvikling. Herunder dataanvendelse, kildekritik og brug.

Rammebetingelser og dilemmaer i digital forretningsudvikling

Modulet handler om at forstå de rammebetingelser der er for at skabe en effektiv, sikker og brugervenlig offentlig sektor. Digitale løsninger skal passe ind i et eksisterende løsningslandskab og skal kunne driftes længe og lovmedholdigt. Hvordan undgår du fx at bidrage til teknisk gæld og legacy-udfordringer.

Afsluttende simulationsøvelse

I grupper modtager deltagerne en situationsbeskrivelse: I er et team, der står over for udvikling af nye digital løsning. Deltagerne får mulighed for at afprøve de lærte værktøjer i praksis og modtager feedback, inden kurset afsluttes.

Hør fra en deltager

""""Simon Atli Larsen

Cand.scient.pol.

Motivation

"Jeg valgte at tage kurset, fordi jeg både manglede et større teoretisk indblik og konkrete redskaber i mit arbejde med digitalisering og forretningsudvikling. Jeg arbejder til daglig med strategisk udvikling af Grunddataområdet, hvor ’digital forretningsudvikling’ er et slags fundament for meget af den videreudvikling, som vi ser ind i."

Hvad fik du ud af kurset?

 1. En ny og agil tilgang til at tænke problemorienteret, hvilket også har positiv indvirkning på de løsninger, jeg i sidste ende skal nå frem til
 2. Konkrete værktøjer til at tænke gevinster ind tidligt i processen samt en metode til at sikre, at de realiseres
 3. Et større overblik over digitale løsninger i det offentlige, og hvad der er vigtigt at holde for øje i arbejdet med digitalisering

Min nye viden understøtter mig først og fremmest, når der snakkes om proces og projekter internt i huset. Jeg føler, at jeg lettere kan forstå, hvad der er det væsentlige, og derfor også selv nemmere kan byde ind med idéer. Derudover har de værktøjer, jeg har fået med mig, givet mig en masse gode idéer til, hvordan de fremtidige projekter, som jeg har i kalenderen i det nye år, kan indrettes fra start.

Interne kurser

I har også mulighed for at få tilpasset et internt kursus for op til 25 medarbejdere. Prisen varierer alt efter længden på kurset:

 • 1 dag: 27.900 kr.
 • 2 dage: 48.100 kr.
 • 3 dage: 68.300 kr.

Læs mere om interne kurser

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet en oversigt over de oftest stillede spørgsmål om kurser og initiativer på Statens Digitaliseringsakademi.

Gå til FAQ

Kontakt os

Har du spørgsmål til Statens Digitaliseringsakademi?