E-læring: Cyber- og informationssikkerhed for medarbejdere i staten

Pris

Gratis online-kursus

Underviser

Statens Digitaliseringsakademi v. Digitaliseringsstyrelsen og Implement Consulting Group.

Varighed

40 minutter
Kurset består af 5 dele, som kan tages i mindre bidder

Tilmeld i CAMPUS

Tilmeld (single sign-on)Tilmelding uden single sign-on

Hvem er kurset for?

E-læringskurset henvender sig til alle medarbejdere i statslige myndigheder. Det er således både for dig, der ikke har nogen forhåndsviden om cyber- og informationssikkerhed, og for dig, der allerede har beskæftiget dig med området, men kunne have gavn af at få genopfrisket eller opdateret din viden om centrale begreber og krav. Dermed kan kurset være med til at sikre et fælles sprog i organisationen på tværs af erfaringsniveau, funktioner og fagligheder.

Er du leder i en statslig myndighed, vil vi anbefale, at du gennemfører ’E-læring: Cyber- og informationssikkerhed for topledere og ledere i staten’, som netop er målrettet ledere.

Lær at agere sikkert i omgangen med informationer og data

Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden, og den høje grad af digitalisering giver os mange muligheder. Men den gør også danske myndigheder sårbare overfor cybertruslen, som i disse år fylder mere og mere. 

Derfor er det afgørende, at alle medarbejdere i statslige myndigheder har den fornødne viden om cyber- og informationssikkerhed og forstår, hvordan de skal være opmærksomme på sikkerhed i det daglige – fx på kontoret, i det offentlige rum, på hjemmesider, i brugen af telefoner, PC’er mv. 

På dette kursus bliver du introduceret til de grundlæggende begreber inden for cyber- og informationssikkerhed. Du bliver også ført gennem de rammer, der gælder i staten, og du bliver klædt på til, hvordan du skal agere sikkert i omgangen med informationer og data, og hvordan du skal forholde dig, hvis uheldet er ude. 

Kurset består af fem dele

  1. Introduktion: Vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen, Lars Bønløkke Lê, byder velkommen og fortæller, hvorfor skal du tage dette kursus.
  2. Hvad er cyber- og informationssikkerhed: Væsentlige definitioner og begreber sættes på plads.
  3. Rammerne og krav til myndighederne: Den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed (NCIS) sætter bl.a. rammerne for arbejdet med cybersikkerhed i staten. Tekniske minimumskrav sikrer, at fundamentet er tilstrækkeligt. Få et overordnet perspektiv på de rammer i staten, som din organisation er underlagt.
  4. Sådan udviser du sikker adfærd: Teknologi løser ikke cybertruslen alene. Alle medarbejdere er vigtige led i opretholdelsen af informationssikkerhed i staten. Forstå, hvordan du udviser sikker adfærd i det daglige.
  5. Håndtering af informationssikkerhedshændelser: Hvis der er sket en informationssikkerhedshændelse, er det vigtigt at reagere hurtigt. Forstå, hvad der er vigtigt i forbindelse med hændelseshåndtering.
  6. Afslutning: Vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen, Lars Bønløkke Lê, opsummerer kursets vigtigste pointer og runder af.

Kurset er et online selvstudie og er bygget op af en række videoklip med oplæg, quizzer og konkrete eksempler på din rolle som medarbejder i staten, når det gælder cyber- og informationssikkerhed.