Embedsmand i en digital offentlig sektor

Kommende kurser

06.11.2024 - 07.11.2024

Se alle planlagte kurser

Pris og varighed

Varighed: 2 dage, 09:00-16:00
Pris: 5.600 kr. inkl. forplejning
Alle priser er excl. moms

Tilmeld i CAMPUS

Tilmeld (single sign-on)Tilmelding uden single sign-on

20% kollegarabat

Statens Digitaliseringsakademi tilbyder en kollega-rabat på udvalgte kurser, som afholdes i 2024, herunder Digital forretningsudvikling i staten. Tilmeld dig sammen med en kollega på kurset, så får I begge 20% rabat på deltagerprisen. Kollegarabatten tildeles parvis.

Forstå den digitale kurs i den offentlige sektor og vær med til at sætte retningen nu og i fremtiden

Kurset giver en grundig indføring i offentlig digitalisering og klæder dig på til at kunne bidrage til at udvikle dit eget arbejdsområde, når det kommer til digitalisering. Kurset bygger på solid viden om teknologi, om arbejdet i centraladministrationen og om den nyeste forskning om offentlig digitalisering.

Du skal på kurset, hvis du vil

  • Forstå den digitale kurs i den offentlige sektor og være med til at sætte retningen nu og i fremtiden.
  • Forstå de megatrends og teknologier, som former den digitale udvikling i centraladministrationen.
  • Forstå hvad data er, og hvordan man forholder sig etisk, kritiske og juridisk til data.
  • Arbejde med praktiske øvelser og egne cases, hvor du lærer, hvad digitalisering betyder ift. cybersikkerhed, data, nye teknologier samt strategi- og policyudvikling.

Hvem er kurset for?

Uanset om du har en samfundsmæssig, juridisk eller it-faglig eller baggrund, om du har ét eller ti års erfaring, så er det afgørende med en forståelse for digital udvikling og styring. Kurset klæder dig på at kunne navigere i en digital offentlig sektor, hvad end du arbejder med sagsbehandling, analysearbejde, strategi- og policyudvikling, ministerbetjening eller med mere borgerrettede initiativer og projekter.

Læringsmål og temaer

Efter kurset vil du være i stand til at...

  • Forstå den danske digitale rejse i den offentlige sektor henover de sidste 25 år. Du har blik for de rammer og sammenhæng, der gør den digitale offentlige sektor unik.
  • Forstå digitale og teknologiske megatrends og relatere til dem til egen organisation og ressort
  • Identificere og analysere etiske og juridiske dilemmaer, der knytter sig til digitalisering og data
  • Analysere samspillet mellem forretningsstrategi og digitalisering
  • Kommunikere om IT og digitaliseringsprojekter med relevante fagpersoner med afsæt i en forståelse af centrale begreber
  • Handle taktisk eller strategisk i forhold til realisering af digitaliseringsprojekter i egen organisation, under hensyntagen til organisatoriske, politiske, økonomiske, etiske, juridiske og sikkerhedsmæssige problemstillinger

Kursusprogram

Kurset er bygget op af en række videoklip af oplæg, interviews, quizzer, og ikke mindst en række konkrete eksempler på digitalisering i den offentlige sektor med hovedvægt på statslige eksempler. Derudover vil du på kurset arbejde med egne eksempler og cases med henblik på at gøre stoffet så relevant som muligt. Du får du en grundig indføring i offentlig digitalisering, ligesom du bliver klædt på til at kunne bidrage til at udvikle dit arbejdsområde med digitalisering. Kurset bygger på solid viden om teknologi, om arbejdet i centraladministrationen og om den nyeste forskning om offentlig digitalisering.

Første kursusdag

De store linjer – den strategiske kontekst

Du vil lære om baggrunden for den digitale offentlige sektor, og de principper og strategier den bygger på. Du vil på blive introduceret til de vigtigste af de teknologiske og samfundsmæssige megatrends, der påvirker måden, hvorpå den offentlige sektor udvikler sig. Og du bliver introduceret til de forskningsmæssige bud på, hvad digitalisering betyder for de herskende styringsparadigmer.

Digitaliseringens muligheder, barrierer og begrænsninger

I denne del ser vi nærmere på, hvordan digitaliseringsinitiativer kan beskrives og analyseres, og hvordan vi kan vurdere mulige gevinster og øvrige konsekvenser. Derudover vil du høre om en lang række af de centrale begreber inden for sikkerhed, policy og teknologi, der kan være med til at give dig et fælles sprog med dine it-faglige kolleger om digitalisering.

Anden kursusdag

Data som ressource

Du vil høre om data som en ressource med uanede muligheder, men også om de udfordringer i relation til etik, jura mv, der er vigtige at være opmærksom på i arbejdet med data. Du vil lære om implementering og om, hvorfor det nogle gange kan være så svært. Formålet med modulet er at give en forståelse af, hvad data er, hvordan data kan optræde i offentlige myndigheder. Gennem øvelser får du en forståelse af data som en ressource og dilemmaer i relation hertil.

Implementering og drift

I dette segment giver vi en gennemgang af de elementer, man bør have styr på, når man skal vurdere, hvad et initiativ vil kræve at implementere som fx organisatorisk implementering, forandringsledelse, udviklingsmodeller, risici, gevinstrealisering mv.

Hør fra en deltager

""

Hvad var din motivation for at deltage på kurset?

"I de sidste mange år har alle snakket om digitalisering. Jeg oplever det hver dag på min arbejdsplads, Statens Administration, som arbejder med procesoptimering af løn- og regnskabsprocesser og i den forbindelse udvikler softwarerobotter til at effektivisere arbejdsprocesser. Jeg har derfor haft behov for en grundlæggende indføring i baggrunden og visionerne for statslige digitalisering, herunder muligheder og begrænsninger. Samtidig har jeg ønsket at få kendskab til de mange digitaliseringsværktøjer (f.eks. dataanalyse), som vi i statslige institutioner kan benytte med henblik på at forbedre sagsbehandlingen og højne kundeoplevelsen for statslige kunder og borgerne i samfundet."

Hvad har du kunne bruge kurset til i din hverdag?

"Jeg er blevet bekræftet i, at digitalisering er et vældigt stort tema, ligesom det indeholder store potentialer. Det kan bruges til mange løsninger i den statslige sektor. Jeg er blevet mere bevidst om at tænke digitalisering ved enhver opgave fra mit ståsted i direktionssekretariatet. Det har derudover været spændende og lærerigt at høre om de øvrige kursisters erfaringer og brug af digitalisering fra deres arbejdspladser."

Peter Harritsø 

Cand.scient.adm, Statens Administration
Arbejder med organisations- og strategiudvikling, projektledelse samt ledelsesbetjening i et direktionssekretariat.