Introduktion til den digitale offentlige sektor

Pris

Gratis online-kursus

Underviser

Nextpuzzle, Zangenberg Group samt lektorer ved CBS Lise Justesen og Ursula Plesner.

Varighed

7 timer
Kurset består af 5 moduler, som kan tages i mindre bidder

Tilmeld i CAMPUS

Tilmeld (single sign-on)Tilmelding uden single sign-on

Hvem er kurset for?

Det er for dig, som ønsker at kunne sætte mening bag de ord og begreber, der knytter sig til digitalisering, og hvordan digitaliseringens muligheder og begrænsninger kan omsættes i din egen hverdag.

Kurset er relevant for dig, som arbejder i et departement eller en styrelse, uanset om du har få eller mange års erfaring, eller om du arbejder med socialområdet, erhvervsområdet eller noget helt tredje.

Forstå og naviger den digitale offentlige sektor

Som embedsmand vil du på et tidspunkt blive mødt med forventningen om at skulle bidrage til den digitale udvikling inden for dit fagområde. Dette e-læringskursus giver dig den helt nødvendige introduktion til at kunne navigere og forstå den digitale offentlige sektor.

Kurset giver dig

 • Basisforståelse af  den digitale offentlig sektor
 • Introduktion til relevante centrale teknologiske, sikkerhedsmæssige og policymæssige begreber
 • Viden om data og etiske og juridiske dilemmaer, der knytter sig til brug af data i en offentlig kontekst
 • Mulighed for at reflektere over din egen position, organisation og eget ressort i forhold til den statslige digitaliseringsagenda

Kurset er et online selvstudie og er bygget op af en række videoklip af oplæg, interviews, quizzer og ikke mindst en række konkrete eksempler på digitalisering i den offentlige sektor med hovedvægt på statslige eksempler.

Varighed - Virtuel afholdelse

Kurset er et rent online kursus, som du kan gennemføre, når det passer dig bedst. Kurset har en samlet varighed på ca. 7 timer, som kan gennemføres i mindre bidder.

Læringsmål

Efter kurset vil du være i stand til at:

 • Forstå baggrunden og visionerne for statslig digitalisering
 • Forstå principper og rammer for den digitale stat og den digitalt sammenhængende offentlige sektor
 • Identificere muligheder og begrænsninger, der knytter sig til digitalisering, herunder anvendelse af data
 • Reflektere over din egen position, organisation, og eget ressort i forhold til den statslige digitaliseringsagenda
 • Forstå grundlæggende begreber, der er relevante for digitalisering
 • Identificere etiske og juridiske dilemmaer, der knytter sig til digitalisering
 • Opsøge relevant information for at kunne handle ansvarligt i forhold til cyber- og informationssikkerhed, brug af data samt tekniske udfordringer

Moduler

Modul 1

Den digitale stat

Modulet giver et historisk rids over offentlig digitalisering i Danmark fra cpr-nummerets indførelse i 1968 og kildeskattens indførelse i 1972 frem til i dag samt centrale mål for digitaliseringen af den offentlige sektor i fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, og opbygning af infrastruktur gennem de seneste 20 år til i dag. 

Modul 2

Offentlig digitalisering i praksis

De abstrakte introduktioner kobles til kontekst og megatrends og de tekniske aspekter/begreber til en organisatorisk virkelighed, som kursisterne kan genkende. Kort sagt, tematisere digitalisering som et organisatorisk fænomen, som påvirker mange aspekter af det daglige arbejde.

Modul 3

Fælles sprog

Formålet med denne del er at introducere en række centrale begreber inden for offentlig digitalisering, som mange højst sandsynlig ikke helt kender betydningen af eller forstår omfanget af. Eksempler på begreber (nævnt under fokusgruppeinterviews): Vandfaldsmodel, agil udvikling, database, server, API, mainframe, databehandleraftale, gevinstestimering mv. 

Modul 4

Data

Formålet med denne del er at åbne deltagernes øjne for den fantastiske verden af muligheder, som data giver. Mulighederne for information og viden baseret på data giver uanede muligheder men er også fyldt med risici og faldgruber ift. etiske og sikkerhedsmæssige overvejelser

Modul 5

Cyber- og informationssikkerhed

På dette modul introduceres de grundlæggende begreber inden for cyber- og informationssikkerhed, som skal gøre deltagerne i stand til at skelne mellem forskellige typer af it-sikkerhed og vurdere samt klassificere trusselsbilledet