Intro til digital arkitektur i staten

Kommende kurser

21. november 2024 9. april 2025 Se alle planlagte kurser

Pris og varighed

Varighed: 1 dag
Pris: 3.800 kr. inkl. forplejning
Alle priser er excl. moms

Tilmeld i CAMPUS

Tilmeld (single sign-on)Tilmelding uden single sign-on

20% kollegarabat

Statens Digitaliseringsakademi tilbyder en kollega-rabat på udvalgte kurser, som afholdes i 2024, herunder Digital forretningsudvikling i staten. Tilmeld dig sammen med en kollega på kurset, så får I begge 20% rabat på deltagerprisen. Kollegarabatten tildeles parvis.

Er du generalist og arbejder med it- og digitaliseringsprojekter i staten?

Kurset giver dig en grundlæggende forståelse for, hvordan digital arkitektur sættes i spil i it- og digitaliseringsprojekter.

Kurser giver dig

  • En introduktion til arkitekturarbejde, arkitekturstyring samt de rammer og principper, der guider udviklingen af it-landskabet i det offentlige
  • En grundlæggende forståelse for arkitektur-analyse og -drivere
  • Indsigt i forskellige arkitekters roller, ansvar og kompetencer.

Hvem er kurset for?

Har du intet eller sparsomt kendskab til digital arkitektur? Kurset er for generalister, som arbejder som fx projektledere eller projektdeltagere.
Det er for dig, som vil have skærpet din evne til at kunne indgå i samarbejde med forretnings- og it-arkitekter og kunne stille de rigtige spørgsmål og efterspørge relevante arkitekturleverancer.

Læringsmål

  • Du kan genkende arkitekturbegreber og skelne mellem arkitekturformer og deres anvendelse, særligt med udgangspunkt i projektarbejdet, herunder statens it-projektmodel, og udviklingen af en digital løsning.
  • Du har en overordnet forståelse af arkitekters roller, ansvar, kompetencer og profiler. Hertil kan du forholde dig til, hvilke forventninger en projektleder kan have til en arkitekt.
  • Du kan identificere projekter og processer, der kan have gavn af et øget arkitekturfokus, samt en forståelse for hvornår og hvordan man bør inddrage en arkitekt i et projekt.
  • Du kender til væsentlige risici i arkitekturarbejdet. Herunder om scope i arkitekturarbejdet understøtter sammenhæng med projektets omkringliggende systemer, om der er tilstrækkelige arkitekturkompetencer i projektet, og hvordan arkitektur kan understøtte optimering.
  • Du kan forholde dig til FDA’s arkitekturprincipper og -regler, herunder at få overblik over de væsentligste elementer i FDA, og hvor FDA produkter og vidensdeling kan fremfindes.

Kursusprogram

Modul 1

Velkomst og introduktion

Gennemgang af program, læringsmål og underviserne på kurset. Deltagerne deler deres erfaringer med (offentlig) digital arkitektur og præsenterer kort deres roller og arbejdsområder.

Modul 2

Forretnings- og it-arkitektur i offentlig digitalisering

Modulet giver en basal forståelse af, hvad it-arkitektur er og de grundlæggende begreber bagved. Du introduceres til begrebet arkitekturstyring, forskel på arkitekturstyring og arkitekturarbejde samt as-is og to-be begrebet. Du får en gennemgang af basale værktøjer inden for arkitektur: Modeller, abstraktion og rammeværker. Herudover er der fokus på, hvilken værdi arkitektur skaber, hvad en arkitekturanalyse kan, og hvad teknisk gæld og -grundlag har af betydning for arkitekturbeslutninger og –problemstillinger. Til sidst berøres grundlæggende arkitekturprodukter, målarkitektur og løsningsarkitektur.

Modul 3

Fælles Digital Arkitektur (FDA) 

Du indføres i FDAs ophæng og baggrund, og du bliver taget igennem de væsentligste elementer i FDA på et overordnet niveau. Der gives en introduktion til hvidbog om arkitektur for digitalisering, styring og rammer, hvor principper og regler bliver sat i spil gennem en miniøvelse, hvor du bliver aktiveret. Rammearkitekturen gennemgås i et sprog, hvor du som generalist kan være med, og du bliver taget igennem referencearkitektur, metode og dokumentation.

Modul 4

Arkitektens roller, ansvar og kompetencer 

Du får en forståelse af it-arkitektens rolle, forskellige typer af arkitekter, og hvilke kompetencer, de byder ind med. Vi kommer omkring forskellige it-arkitekters rolle og ansvarsområder, og vi gennemgår bl.a. FDA tjeklisten til centrale roller. Du tages igennem en refleksionsøvelse i forhold til jeres/dit arkitekturbehov, samt hvordan man sætter arkitektrollen i spil i et it- eller digitaliseringsprojekt.

Modul 5

Arkitekturstyring

Modulet har fokus på, hvad arkitekturstyring er og består af. Vi ser på hvordan arkitekturstyring igangsættes og hvordan forskellige arkitekturprodukter kommer i spil i forhold til Statens it-projektmodel. Vi genbesøger arkitekturanalysen og løber igennem typiske arkitekturproblemstillinger og løsninger. Vi slutter af med en øvelse med tjeklister til arkitekturstyringen som omdrejningspunkt.

Modul 6

Digital arkitektur i spil 

Her vil der være mulighed for at diskutere og behandle egne konkrete arkitektur cases og spørgsmål fx: 

  • Hvordan får jeg et overblik over en it-løsning og dens integrationer?
  • Hvordan kommer jeg i gang med forretnings- og it-arkitektur i mit eget projekt?