Introduktion til digitaliseringsklar policy

Kommende kurser

Ingen planlagte kurser

Skriv mig på interesselisten

Pris og varighed

Varighed: 2 dage, 09:00-16:00
Pris: 5.600 kr. inkl. forplejning
Alle priser er excl. moms

Tilmeld i CAMPUS

Tilmeld (single sign-on)Tilmelding uden single sign-on

Kurset giver dig

  • Inspiration til at se potentialer og barrierer ved digitalisering i den offentlige sektor
  • Forståelse af rationaler og principper for at udforme policy og lovgivning så den kan administreres digitalt
  • Indblik der gør dig i stand til at identificere potentialer i eget ressort og vurdere din egen rolle i arbejdet med digitaliseringsklar policy og lovgivning

Digitalisering som udviklingsredskab

Kurset introducerer dig til, hvordan man bruger digitalisering som udviklingsredskab. Du bliver særligt præsenteret for tankegangen bag digitaliseringsklar policy og lovgivning samt for redskaber til, hvordan man kan angribe arbejdet og skaber den gode proces. Dette gør dig i stand til at forstå, hvorfor man med et bredt flertal i Folketinget har indgået en politisk aftale om digitaliseringsklar lovgivning, og hvorfor det har betydning for den policy, du er med til at udvikle, hvad end du sidder i et departement eller i en styrelse.

Hvem er kurset for?

Kurset er for dig, som arbejder i et departement eller en styrelse og som indimellem er involveret i arbejde med udvikling af policy, lovgivning, strategi mv. Du er ikke it-faglig medarbejder, men du er opmærksom på, at digitalisering er en vigtig del af udviklingen af nye initiativer og vil gerne vide mere om, hvordan det kan ske. 

Læringsmål og temaer

Du sættes i stand til:

  • At kommunikere om it og digitalisering med relevante faggrupper
  • At identificere potentialer i eget ressort og vurdere din egen rolle i digitaliseringsklar policy
  • At beskrive, analysere og vurdere muligheder og begrænsninger i forhold til digitaliseringsklar lovgivning
  • At analysere og vurdere muligheder og begrænsninger for at erstatte det faglige skøn med automatiserede beslutninger 
  • At forstå den rolle, data kan spille i udformningen af digitaliseringsklar policy 
  • At identificere og bidrage til at håndtere etiske og juridiske dilemmaer, der knytter sig digitaliseringsklar policy 
  • At forstå de væsentligste it sikkerhedsmæssige overvejelser i arbejdet med digitaliseringsklar policy

Kursusprogram

Første kursusdag

Konteksten for digitaliseringsklar policy

På dette modul anskueliggøres det, hvordan digitalisering og organisering hænger uløseligt sammen. Hvad betyder centrale beslutninger om digitalisering for de organisationer, der skal administrere beslutningerne?

Hvordan tænkes digitalisering ind i policy?

Denne del giver en ”kogebog” ift. at sikre digitaliseringsklar policy og sætter fokus på potentialer og udfordringer i forhold til digitaliseringsklar policy i relation til deltagernes baggrund og myndighedsområder.

Anden kursusdag

Hvordan tænkes digitalisering ind i lovgivning

Tredje del af kurset giver deltagerne en værktøjer til arbejdet med digitaliseringsklar lovgivning og sætter fokus på forvaltningsretlige og dataetiske fordele og risici i forhold til digitaliseringsklar lovgivning, samt på afvejningen af automatisering af beslutninger eller beslutningsstøtte sat i forhold til fagligt skøn.

Implementeringskonsekvenser ifm. digitaliseringsklar policy og lovgivning

Modulet handler om vigtigheden af at kunne fremanalysere implementeringskonsekvenser som led i policyudvikling og det lovforberedende arbejde. Herunder stilles der skarpt på, hvordan ansvaret for at indtænke digitalisering i policyarbejde og lovskrivning er fordelt mellem mange aktører med henblik på at gøre kursisterne bevidste om deres egen mulige rolle.