Model for digitale kompetencer

Model for digitale kompetencer giver et fælles sprog om, hvad digitale kompetencer er i staten.

Billedet viser model for digitale kompetencer. Indholdet i modellen er oplistet nedenfor.

Hent en printvenlig version af Model for digitale kompetencer med tilhørende beskrivelser af underkategorier og de underliggende kompetencer

Formål

Med Model for digitale kompetencer i staten introduceres en begrebsramme og et overblik over digitale kompetencer, som statslige myndigheder kan anvende eller lade sig inspirere af i deres arbejde med at styrke de digitale kompetencer hos medarbejdere og ledere i egen organisation.

Model for digitale kompetencer i staten

Model for digitale kompetencer er en begrebsramme og en inspiration til myndighedernes arbejde med styrke de digitale kompetencer blandt medarbejdere og ledere i staten.

Modellen giver et fælles sprog om, hvad digitale kompetencer er, når man arbejder i spændingsfeltet mellem it og forretning. Den indeholder ikke it-specialiserede eller teknologitunge kompetencer, men den indeholder kompetencer, som sætter medarbejdere og ledere i stand til at bringe deres egen faglighed i spil i en digital virkelighed.

Modellen giver samtidig et samlet overblik over, hvilke digitale kompetencer statslige myndigheder bør besidde for at have succes med digitalisering. Medarbejdere og ledere skal selvfølgelig ikke besidde samtlige af modellens 32 kompetencer, men alle kompetencerne bør være repræsenteret i organisationen som helhed.

Kompetencebehovet for den enkelte medarbejder afhænger af arbejdsopgaver, ansvars-, og fagområder, men også af fx karriere- og erfaringsniveau.

Hvem henvender modellen sig til?

Modellen er for alle myndigheder uanset størrelse og ressortområde. Den er udviklet med henblik på at favne alle de medarbejdere og ledere i staten, som ikke har en formel uddannelse inden for it og digitalisering, men for hvem digitalisering er en del af deres opgaveløsning.

Opbygning

Model for digitale kompetencer i staten er opbygget i 4 overordnede kompetenceområder med hver 3 underkategorier og 32 dertilhørende kompetencer.

Læs mere om kompetenceområdet, Strategi og forretningsudvikling

Læs mere om kompetenceområdet, Projekter og videreudvikling

Læs mere om kompetenceområdet, Styring og samarbejde

Læs mere om kompetenceområdet, Data og sikkerhed

Baggrund

Model for digitale kompetencer i staten er udarbejdet på baggrund af en bred inddragelse. Fx har mere end 35 statslige myndigheder bidraget med input til og kvalificeret indholdet i modellen. Den brede inddragelse har været afgørende for at sikre en repræsentativ model, der fx tager højde for myndighedernes forskellige ressortområder og størrelser.