Forenkling

Enkle regler og processer

Bits og bytes gør det ikke alene. Enkle regler og gennemtænkte processer er afgørende, hvis Danmarks digitale resultater skal stå mål med de digitale ambitioner

Nyt om forenkling

Bedre sammenhæng

Digitaliseringsstyrelsen arbejder for at styrke sammenhængen i den offentlige sektor. Digitalisering giver mulighed for at sætte borgeren i centrum og kan gøre det lettere for myndighederne at levere sammenhængende offentlige service.

Arbejdet for at skabe bedre sammenhæng tager blandt andet udgangspunkt i digitaliseringspagten, hvor regeringen, KL og Danske Regioner i marts 2019 aftalte et styrket fokus på at udnytte ny teknologi bedre og skabe større gennemsigtighed og sammenhæng for borgerne.

Læs mere om digitaliseringspagten

""

Klare juridiske rammer for digital forvaltning

I dag møder borgerne den offentlige sektor digitalt. Digitaliseringsstyrelsen leder som en del af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 drøftelserne af, hvordan tværgående lovgivning som for eksempel forvaltningsloven tilgodeses i det digitale Danmark.

Læs mere om klare juridiske rammer

""

Digitaliseringsklar lovgivning

Fremtidens love skal matche den digitale virkelighed – og det digitale samfund Danmark er i dag. Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning i Digitaliseringsstyrelsen bistår ministerierne med at sikre, at lovgivning målrettet deres sektor kan understøttes digitalt. 

Læs mere om digitaliseringsklar lovgivning

""

Kulegravninger af ældreområdet og dagtilbudsområdet er afsluttet

Velfærdsmedarbejderne skal have mere tid sammen med borgeren. Med afslutningen af kulegravninger af ældreområdet og dagtilbudsområdet ved man mere om, hvor krav og registreringer er unødvendige, eller ikke giver mening for arbejdet med borgeren. 

Læs mere om kuglegravning af velfærdsområder