Advisory Board

Advisory Board rådgiver om de juridiske rammer for digital forvaltning.

Digitaliseringen i den offentlige sektor har medført store forandringer for både den måde, opgaverne i dag løses på i det offentlige og for, hvordan borgerne møder den offentlige sektor. Borgere og virksomheder modtager Digital Post, når de er i kontakt med den offentlige sektor og bruger NemID til at logge sikkert på offentlige selvbetjeningsløsninger.

Udviklingen betyder, at de juridiske rammer omkring den digitale forvaltning skal tænkes ind i en digital kontekst.  Det er væsentligt, at transformationen fra en analog til en digital forvaltning sker på en betryggende måde, hvor borgernes grundlæggende rettigheder respekteres, og der tages hånd om ikke-digitale borgere. Borgere og virksomheder skal være trygge ved den offentlige forvaltning - også når den er digital.

Advisory Boardets opgaver

Digitaliseringsstyrelsen har etableret et Advisory Board, som skal rådgive Digitaliseringsstyrelsen om de juridiske rammer for digitaliseringen af den offentlige forvaltning i relation til:

 • Digitaliseringsstyrelsens arbejde med fællesoffentlig infrastruktur som NemID og Digital Post, fx kommende lovforslag eller implementeringer af it-systemer rettet mod borgerne
 • Digital forvaltning
 • Anvendelse af ny teknologi og kunstig intelligens i den offentlige forvaltning

Fakta om det nye Advisory Board

Advisory Boardet er sammensat af 15 medlemmer med praktiske erfaringer og viden om udvikling, anvendelighed og implementering af digitale løsninger, herunder i forhold til it-udfordrede og digital inklusion. Medlemmerne har faglig og praktisk indsigt i sammenspillet mellem regulering, digitale forvaltningsløsninger og ny teknologi.

De 15 medlemmer er udpeget af direktøren i Digitaliseringsstyrelsen efter indstilling fra en række institutioner og organisationer.

Medlemmerne er udpeget i perioden 1. februar 2020 - 1. februar 2023.

Advisory Boardet sekretariatsbetjenes af Digitaliseringsstyrelsens Kontor for digitaliseringsret.

Medlemmer af Advisory Board

 • Advokat Ulrikke Krogbeck fra Danske Advokater (indstillet af Advokatrådet)
 • Chefkonsulent Frederikke Saabye fra Dansk Erhverv (indstillet af Dansk Erhverv)
 • Formand Lisa Herold Ferbing for Dansk IT (indstillet af Dansk IT)
 • Konsulent Nicolai Paulsen fra sekretariatet for Dansk Socialrådgiverforening (indstillet af Dansk Socialrådgiverforening)
 • Afdelingschef Jeppe Kerckhoffs fra Dansk Handicap Forbund (indstillet af Danske Handicaporganisationer)
 • Juridisk chefrådgiver Nanna Skau Fischer fra Danske Regioner (indstillet af Danske Regioner)
 • Lektor Hanne Marie Motzfeldt fra Københavns Universitet (indstillet af Danske Universiteter)
 • Professor Søren Højgaard Mørup fra Aarhus Universitet (indstillet af Danske Universiteter)
 • Digitaliseringspolitisk chef Christian Hannibal fra DI (indstillet af DI)
 • Advokat Martin Juul Christensen fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (indstillet af Fagbevægelsens Hovedorganisation)
 • Direktør Eskil Thygesen fra Schultz A/S (indstillet af IT-Branchen)
 • Vicedirektør Birgitte Eiriksson fra Justitia (indstillet af Justitia)
 • Kommunaldirektør Pernille Salamon fra Hørsholm Kommune (indstillet af KL)
 • Sekretariatschef Ole Kjærgaard fra sekretariatet for Rådet for Socialt Udsatte (indstillet af Rådet for Socialt Udsatte)
 • Stabschef Tina Fogh Aagaard fra Ældre Sagen (indstillet af Ældre Sagen)