Fejludbetaling og kontrol

Styregruppen for fejludbetalinger og kontrol (SFK) er afviklet ultimo 2019 som følge af det kommende arbejde i regeringens ydelseskommissionen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har ansvaret for lovgivningen om sociale ydelser og varetager som led her i opfølgning og tilsyn med kontrolindsatsen på ydelsesområderne.

Læs mere på www.star.dk