Evaluering af Den Fælles Dataenhed

Den Fælles Dataenhed understøtter kommunerne, Udbetaling Danmark og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte i kontrollen med udbetaling af sociale ydelser. Der er gennemført en evaluering af enhedens arbejde.

Den Fælles Dataenhed er placeret hos Udbetaling Danmark og anvender register-data og statistik i sit arbejde for at styrke indsatsen mod fejludbetalinger og snyd i forbindelse med udbetaling af sociale ydelser.

Der er som led i initiativ 2.3 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 gennemført en evaluering af Den Fælles Dataenhed (DFD) i 2016.