Kulegravninger af ældreområdet og dagtilbudsområdet er afsluttet

Velfærdsmedarbejderne skal have mere tid sammen med borgeren og ikke bruge tid på krav og registreringer, der er unødvendige, eller som ikke giver mening for arbejdet med borgeren. Det er én af de klare ambitioner med regeringens Sammenhængsreform.

Kulegravninger af de store velfærdsområder er et initiativ, der skal bidrage til at indfri denne ambition. De første kulegravninger er gennemført på dagtilbudsområdet og ældreområdet og er nu afsluttet.

Kulegravningernes indhold

Kulegravningerne er dybdegående analyser, der gennem observationer og interviews med medarbejdere og ledere kortlægger den typiske arbejdsdag for fx en pædagog, en børnehaveleder og en social- og sundhedsassistent. Formålet er at give et klart billede af, hvor meget tid der bruges på de enkelte opgaver, og hvor opgaverne kommer fra. Der kan fx være tale om regulering fastsat fra staten, kommunen eller lokalt på den enkelte institution.