Medarbejdere i sekretariatet

Herunder ses sekretariatets medarbejdere og den tilhørende ressortfordeling.

Ansvarlig Telefon Ministerium

Kristoffer Nilaus Olsen

+45 4178 6034              

Finansministeriet

Skatteministeriet

Beskæftigelsesministeriet

Mette Eigaard Rasmussen

+45 2311 6860

Udenrigsministeriet

Justitsministeriet

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Julius Lyk-Jensen

+45 2128 1523

Erhvervsministeriet

Forsvarsministeriet

Kulturministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet

Transport- og Boligministeriet

Ingrid Helene Brandt Jensen

+45 2127 7608

Social- og Indenrigsministeriet

Sundheds- og Ældreministeriet

Børne- og Undervisningsministeriet

Kirkeministeriet

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet