Vejledninger og værktøjer

Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning udvikler løbende værktøjer, der kan lette ministeriernes arbejde med at indtænke digitalisering i lovarbejdet.

Det skal du vide, når du skriver ny lovgivning

Når du skal vurdere, om ny lovgivning er digitaliseringsklar, er der flere faktorer at tage stilling til. Hvis du har vurderet lovteksten i forhold til disse elleve punkter, er du godt på vej.