Eksempelbank

Digitaliseringsstyrelsens sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning har udarbejdet en udvidet samling af konkrete eksempler, som ministerierne kan finde inspiration fra i det daglige arbejde med formuleringen af digitaliseringsklar lovgivning.

Formålet med eksempelbanken er at tilvejebringe en udvidet samling af konkrete eksempler på digitaliseringsklar lovgivning, der kan bruges til at anskueliggøre anbefalinger og fordele ved at gøre lovgivningen digitaliseringsklar. 

For lovskrivere i fagministerierne vil eksempelbanken dermed være et godt supplement til den eksisterende vejledning om digitaliseringsklar lovgivning.