Implementeringskonsekvenser

Det er per 1. juli 2018 obligatorisk for fagministerier at vurdere og beskrive lovforslagets offentlige implementeringskonsekvenser i lovbemærkningerne.

Vurderingen af de offentlige implementeringskonsekvenser bygger videre på og erstatter den tidligere obligatoriske vurdering af lovforslagets administrative konsekvenser for det offentlige.