Brugeroplevelsen af den digitale service er omdrejningspunktet

Danskerne er i stort omfang på de digitale kanaler og kommunikerer digitalt med det offentlige. I de kommende år skal den samlede brugeroplevelse af de digitale servicer derfor gøres endnu bedre. Her spiller borger.dk en central rolle.

Danske borgere kender og bruger i stor udstrækning borger.dk. I 2022 havde borger.dk 72 millioner besøg – eller gennemsnitligt ca. 6 millioner besøg hver måned. 

Pr. 1. november 2014 fik danskerne 'Digital Post' på borger.dk, hvor de kan læse og sende digital post til og fra det offentlige og modtage post fra private virksomheder.

Porten til 2.000 selvbetjeningsløsninger

Borger.dk understøtter myndighedernes forretning og digitale kontakt med borgerne. På borger.dk har borgerne adgang til cirka 800 artikler med informationer om regler og rettigheder. Og portalen er i dag udstillingsvindue for omkring 2.000 kommunale og statslige selvbetjeningsløsninger. Man kan for eksempel skrive sit barn op til daginstitution, anmelde flytning eller søge om pension.

Myndighederne har stadig ansvaret for deres egne selvbetjeningsløsninger og varetager den konkrete dialog med og betjening af borgerne. Borger.dk understøtter myndighedernes kerneforretning, fordi den fælles indgang gør det lettere for borgerne at finde rundt i det offentlige

Kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen, Theresa Kjærside, med ansvar for borger.dk

Borgerne kender ikke altid snitfladerne mellem offentlige myndigheder og er ikke nødvendigvis klar over, hvilken myndighed, der varetager en konkret opgave. Her er en fælles digital indgang til det offentlige af stor værdi for den enkelte, fordi vi kan samle information på tværs af myndighederne,

Theresa Kjærside

Borger.dk centralt led i samlet brugeroplevelse

Konkret arbejder Digitaliseringsstyrelsen med at anskue danskernes digitale kontakt med det offentlige ud fra et samlet fokus på ’brugeroplevelsen’. Det vil sige lige fra borgeren har et behov – for eksempel at skrive sit barn op til skole, over viden om, at dette behov skal løses på nettet, til at behovet bliver opfyldt.

Borger.dk er et centralt led i at sikre den samlede brugeroplevelse, fordi det er her, borgerne ofte vil klikke ind for at få information og tilgå en selvbetjeningsløsning, og derfor skal vi alle til stadighed arbejde med at forbedre alle led i den digitale service.

Theresa Kjærside

Borgerne skal nemt kunne danne sig et overblik og guides videre til de relevante myndighedsområder og tilbud, og her er brugervenlighed på borger.dk helt afgørende, så borgerne let kan navigere rundt og finde de relevante informationer og selvbetjeningsløsninger. Den samlede brugeroplevelse inkluderer blandt andet lette og intuitive brugerrejser, tilgængelighed, et klart sprog, et hensigtsmæssigt og overskueligt design, og at borgerne bliver præsenteret for deres egne personlige data, hvor det er relevant.

Theresa Kjærside

Et mere personaliseret borger.dk

Som et led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, skal borger.dk også fremover i højere grad have mere personaliseret og skræddersyet indhold, hvor borgerne bliver præsenteret for data, der er relevante for den enkelte borgers aktuelle livssituation.

På den måde kan borgerne danne sig et overblik over, hvilke data myndighederne har om dem, og dermed få en større indsigt i sager, ansøgninger, ydelser og relationer med offentlige myndigheder.