Markedsdialog om drift, udvikling og vedligehold af borger.dk

Digitaliseringsstyrelsen har gennemført en markedsdialog som en del af forberedelserne af det kommende udbud af drift, udvikling og vedligehold af borger.dk.

Formålet med markedsdialogen har været at give en overordnet præsentation af borger.dk og det kommende udbud for et repræsentativt udvalg af potentielle leverandører samt at få kvalificeret udbudsmaterialet på baggrund af leverandørernes input. De 5 inviterede leverandører blev alle præsenteret for det samme oplæg med 9 emner, som de blev bedt om at forholde sig til. De 9 emner fremgår af Digitaliseringsstyrelsens præsentation fra dialogmøderne.

Se Digitaliseringsstyrelsens præsentation fra dialogmøderne

Hvis du oplever webtilgængelighedsproblemer med at tilgå præsentationen, kan du skrive til .