Borger.dk – et fællesoffentligt samarbejde

Borger.dk blev lanceret i 2007, og er finansieret i fællesskab af staten, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Den daværende regering, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner indgik, som en del af økonomiaftalen for 2007, aftale om at etablere og finansiere den fællesoffentlige borgerportal, borger.dk. Portalen drives i et samarbejde mellem staten, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, hvor det er Digitaliseringsstyrelsen, der er ansvarlig for udviklingen og den daglige drift.

Det er de enkelte ressortmyndigheder, der hver især er ansvarlige for information, data og selvbetjeningsløsninger på borger.dk. Et tæt samarbejde mellem ressortmyndighederne og den centrale redaktion for borger.dk i Digitaliseringsstyrelsen sikrer opdateret og korrekt indhold.

Læs mere om baggrund og historie for borger.dk

Læs mere om borger.dk

Udbetaling Danmark er gået hele vejen og er flyttet ind på borger.dk i stedet for at udvikle deres egen hjemmeside.

Hvorfor udvikle en helt ny hjemmeside, når der allerede findes en portal, som er tiltænkt at være danskernes indgang til det offentlige?

Sådan lød et af flere gode argumenter, da Udbetaling Danmark i oktober 2012 slog de virtuelle døre op og flyttede ind på borger.dk med artikler og selvbetjening om centrale områder som folkepension, førtidspension og boligstøtte.

Andre gode grunde til at Udbetaling Danmark besluttede at bruge borger.dk som deres primære kanal var, at de så en åbenlys fordel i at være dér, hvor borgerne allerede var. Desuden så de en styrke i det fællesoffentlige samarbejde om at samle tingene et sted, med det formål at skabe en bedre brugerrejse for borgerne.

Myndigheden, der blev etableret i et samarbejde imellem regeringen og Kommunernes Landsforening i 2010, varetager en række af de opgaver, som landets kommuner tidligere har stået for – fra familieydelser over barselsdagpenge til boligstøtte.

Udbetaling Danmark ville være på forkant

Udbetaling Danmark ville gerne være helt på forkant og vise andre offentlige myndigheder, at hvis det kan lykkes for os at bruge borger.dk som vores primære kanal, så kan det også lykkes for andre.

Rune Arnfeldt Jarden, der er webspecialist ved Udbetaling Danmark.

Sammen med sine kolleger fik han til opgave at opbygge en lang række sider på borger.dk, hvor borgerne let og sikkert kan finde vej til for eksempel at tjekke deres feriepenge eller beregne deres folkepension. Og Rune Arnfeldt Jarden synes, at opgaven er lykkedes:

Vi er først og fremmest kommet i mål med at etablere os succesfuldt på portalen takket være et tæt samarbejde med folkene bag borger.dk.

Rune Arnfeldt Jarden

Tæt samspil imellem digitale kanaler

Med indførslen af obligatorisk Digital Post i november 2014 er synergieffekterne imellem de digitale kanaler, som for eksempel Digital Post og selvbetjeningsløsninger blevet tydelig:

I 2013 sendte vi et papirbrev ud til knap 100.000 borgere, hvor de skulle erklære, om de fortsat var enlige forsørgere eller ej. Efter den første dag havde kun 3.000 danskere været igennem vores selvbetjeningsløsning på borger.dk.

Rune Arnfeldt Jarden

Derfor besluttede Udbetaling Danmark sig året efter for at gennemtænke hele processen. Borger.dk blev brugt mere aktivt, for eksempel blev den såkaldte ’enlig erklæring’ promoveret på forsiden, og klikkede man på linket, blev man førte direkte til selvbetjeningsløsningen.

Efter overgangen til Digital Post kunne Udbetaling Danmark sende brevene digitalt.

Vi gjorde det meget klart i vores breve, at erklæringen skulle udfyldes på borger.dk, og de digitale breve indeholdt et direkte link til selvbetjeningsløsningen. Der blev i alt sendt 98.000 breve ud, og den samme dag havde 30.000 borgere været igennem selvbetjeningsløsningen. Det synes jeg viser, at borger.dk er en stærk kommunikationskanal.

Rune Arnfeldt Jarden

Mere personaliseret indhold

I løbet af 2017 har samarbejdet mellem ATP og Digitaliseringsstyrelsen udviklet sig i retning af at levere med personaliseret og skræddersyet indhold på borger.dk. Det handler om at udnytte borgernes data, og få dem vist relevante steder på borger.dk, hvor borgerne så kan se dem, når de er logget på med NemID/MitID.

Eksempelvis har samarbejdet resulteret i, at man som kommende folkepensionist, når man logger ind på Mit Overblik, vil blive præsenteret for indhold, der er særligt relevant for dette borgersegment. Borgeren bliver mødt af en meddelelse, der forklarer, at vedkommende skal huske at søge folkepension, inden sin 65 års-fødselsdag.

Vi bliver også rigtigt glade, når vi hurtigt og effektivt kan samarbejde om at vise skræddersyet indhold på forsiden af borger.dk, for eksempel informationen om hvornår der bliver udbetalt børne- og ungeydelse, der så kun kan ses af de borgere, der modtager ydelsen.

Rune Arnfelt Jarden

Mit Overblik på borger.dk giver myndighederne mulighed for at vise borgernes personlige data, når det er relevant.

Hver dag logger tusindvis af borgere på borger.dk, og borgernes feedback viser, at de efterspørger adgang til endnu flere personlige data på Mit Overblik.

For at understøtte borgernes efterspørgsel, og også initiativet i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi om at give borgerne et overblik over relevant data, som det offentlige ligger inde med, arbejder Digitaliseringsstyrelsen på at fremme samarbejdet med endnu flere myndigheder om at udstille borgernes data på Mit Overblik.

For myndighederne er det en fordel at benytte borger.dk/Mit Overblik aktivt i myndighedens kanalstrategi og udstille data på portalen, da det øger muligheden for at skabe en mere målrettet kommunikation med borgerne.

Læs mere om Mit Overblik

Der tænkes i nye baner, når myndigheder samarbejder om at levere skræddersyede brugeroplevelser til borgerne.

Indtil for nylig har indholdet og kommunikationen på borger.dk været ens for alle, og målrettet alle borgere. Nu samarbejder borger.dk og myndigheder om i højere grad at præsentere målrettet indhold til forskellige grupper af borgere i forskellige livssituationer.

For eksempel er alle borgere hidtil blevet præsenteret for det samme indhold på Mit Overblik, eksempelvis cpr-nr., bopælsadresse og skatteoplysninger, når de loggede på med NemID/MitID. Myndighederne får nu flere muligheder for at skræddersy visningen af data for udvalgte borgersegmenter i samarbejde med borger.dk, og dermed benytte borger.dk som en del af myndighedens kanalstrategi i arbejdet med at kommunikere mere målrettet med borgerne.

Læs mere om det mere personaliserede borger.dk

Det er de enkelte ressortmyndigheder, der har ansvaret for eget indhold på borger.dk.

Borger.dk indeholder cirka 800 indholdssider på 18 emneområder inden for det offentlige. Hertil kommer, at portalen udstiller omkring 2000 digitale selvbetjeningsløsninger fra både stat, regioner og kommuner. Ansvaret for at vedligeholde teksterne, så de altid er opdaterede i forhold til gældende lovgivning og skrevet i et klart og letforståeligt sprog, ligger hos de relevante ressortmyndigheder. Det overordnede ansvar for portalens emnestruktur, navigation, forside og billeder ligger i den centrale redaktion i Digitaliseringsstyrelsen.

Samarbejdsaftaler om indhold

Myndigheder, der har indhold på borger.dk, skal indgå en formel samarbejdsaftale hvori det står beskrevet, at ressortmyndigheden har det primære ansvar for at levere, vedligeholde og udvikle eget indhold, med henblik på at understøtte de aktuelle behov for kommunikation for eksempel i forbindelse med ny lovgivning eller lancering af nye selvbetjeningsløsninger.

Det er for eksempel Færdselsstyrelsen i Transport- og Boligministeriet, der er ansvarlig for opdatering og kvalitet af det redaktionelle indhold på kørekortområdet, og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der er ansvarlig for indholdet om kontanthjælp.

Centralredaktion og myndighedsredaktører

Den centrale redaktion for borger.dk i Digitaliseringsstyrelsen har det overordnede ansvar for borger.dk, hvad angår informationsarkitektur, design og den løbende udvikling og vedligeholdelse af portalen, og har dermed også det store overblik på tværs af myndigheder samt styring af for eksempel CMS (Sitecore), funktioner som søgemaskine, arbejdet med at inddrage brugere og statistik, og udvikling af personaliseret indhold. Hertil kommer ansvaret for portalens emnestruktur, menuer, forside og billeder.

Redaktørerne i den centrale redaktion for borger.dk i Digitaliseringsstyrelsen fungerer som kontaktpersoner, rådgivere og sparringspartnere for redaktørerne i myndighederne, og står desuden for løbende undervisning af myndighedsredaktørerne i at redigere i Sitecore CMS’et. Derudover faciliterer de indholdsworkshops med en eller flere myndigheder, hvis der er indhold på borger.dk med snitflader til flere myndighedsområder, og der er brug for at bygge et godt samarbejde op om indholdet, for at skabe den bedste brugeroplevelse for borgerne.

Netværk og dialog

Samarbejdet om indholdet på borger.dk har resulteret i et fagligt netværk, der består af den centrale redaktion på borger.dk og borger.dk-redaktørerne i ressortmyndighederne. Her bliver man blandt andet klogere på at arbejde med indhold til web, og formidle til tider svært tilgængeligt stof til borgerne. Alt sammen med henblik på sammen at gøre indholdet på portalen endnu bedre.

Netværket bliver blandt andet holdt ved lige med tre årlige heldagsredaktørmøder. At pleje netværket og udnytte hinandens viden og ressourcer er en høj prioritet, ligesom det at have en løbende dialog på tværs af myndigheder, er en del af det daglige arbejde med hele tiden at holde borger.dk i gang og på rette kurs.

Besøg www.borger.dk

Kontakt

Har du som statslig myndighed relevant redaktionelt indhold til borger.dk?

Du kan skrive til Kontor for borger.dk på .