Borger.dk – et fællesoffentligt samarbejde

Borger.dk blev lanceret i 2007, og er finansieret i fællesskab af staten, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Den daværende regering, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner indgik, som en del af økonomiaftalen for 2007, aftale om at etablere og finansiere den fællesoffentlige borgerportal, borger.dk. Portalen drives i et samarbejde mellem staten, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, hvor det er Digitaliseringsstyrelsen, der er ansvarlig for udviklingen og den daglige drift.

Det er de enkelte ressortmyndigheder, der hver især er ansvarlige for information, data og selvbetjeningsløsninger på borger.dk. Et tæt samarbejde mellem ressortmyndighederne og den centrale redaktion for borger.dk i Digitaliseringsstyrelsen sikrer opdateret og korrekt indhold.

Læs mere om baggrund og historie for borger.dk