Kontakthierarkiet i Digital Post

Alle offentlige myndigheder skal huske at vedligeholde kontakthierarkiet i Digital Post.

Offentlige myndigheder der er tilsluttet Digital Post har ansvar for at vedligeholde kontakthierarkiet i Digital Post – også kaldet adressebogen. Det betyder, at alle organisationsændringer – både ressortomlægninger og interne organisationsændringer - skal opdateres i kontakthierarkiet.

Her er 5 gode råd:

  1. Sørg for, at ansvaret for kontakthierarkiet i Digital Post er entydigt placeret i et kontor hos jer
  2. Lav regelmæssigt en vurdering af kontakthierarkiet, som er udstillet i Digital Post på henholdsvis borger.dk og virk.dk
  3. Lav altid en vurdering af kontakthierarkiet, når der har været store interne organisationsændringer
  4. Opdater altid kontakthierarkiet, hvis myndigheden skifter navn
  5. Særligt for statslige myndigheder: Ved ressortomlægninger skal det modtagne ministerområde sørge for, at nye styrelser bliver etableret i kontakthierarkiet.

Hvor findes hjælp?

I vejledningen Introduktion til Kontakthierarkier kan du finde hjælp til at opbygge myndighedens kontakthierarkier, og herunder:

  • Hvad er kontakthierarki
  • Valg der skal træffes i forhold til kontakthierarki
  • Hvordan opsplitter man et kontakthierarki?

Hent vejledningen på Digital Post vejledningsside