Kontakthierarkiet i Digital Post

Alle offentlige myndigheder skal oprette og vedligeholde en kontaktstruktur i Digital Post.

Kontaktstrukturen er den adressebog, som borgere, virksomheder såvel som andre myndigheder kan kontakte en myndighed igennem. Det betyder, at alle organisationsændringer – både ressortomlægninger og interne organisationsændringer – altid skal være opdateret i kontaktstrukturen.

Offentlige myndigheder har selv ansvaret for at opbygge og vedligeholde deres kontaktstruktur i Digital Post.

Her er 5 gode råd om kontaktstrukturen:

  1. Sørg for, at ansvaret for kontaktstrukturen i Digital Post er entydigt placeret i et kontor hos jer
  2. Lav regelmæssige vurderinger af kontaktstrukturen, som er udstillet i Digital Post på henholdsvis borger.dk og virk.dk
  3. Lav altid en vurdering af kontaktstrukturen, når der har været store interne organisationsændringer
  4. Opdater altid kontaktstrukturen, hvis myndigheden skifter navn
  5. Særligt for statslige myndigheder: Ved ressortomlægninger skal det modtagne ministerområde sørge for, at nye styrelser bliver etableret i kontaktstrukturen.

Hvor finder vi hjælp?

Digitaliseringsstyrelsen stiller en række vejledninger til rådighed, hvori I kan få input til at bygge og vedligeholder din organisations kontaktstruktur.

’Opgavepakke 5: Kontaktstruktur’ sætter fokus på, hvilke beslutninger man som myndighed skal træffe forud for og under opbygningen og vedligeholdelsen af kontaktstrukturen.

Læs opgavepakke 5 om kontaktstruktur i vejledningsafsnittet

I ’Vejledning til Administrativ Adgang’ og vejledningsvideoer til ’Kontaktstruktur’ i Digital Post, finder I desuden punkt for punkt vejledninger i opsætningen og redigeringen af jeres myndigheds kontaktstruktur i Administrativ Adgang.

Læs vejledning til Administrativ Adgang i vejledningsafsnittet

Se vejledningsvideoer om kontaktstruktur