Priser i Digital Post

Priser i Digital Post pr. 1. februar 2016.

I forbindelse med overgangen til den nuværende kontakt med e-Boks A/S, er der blevet fastlagt en række reviderede priser for Digital Post.

Pris ved tilslutning af systemer

Den enkelte myndighed betaler et engangsbeløb på 1000 kr. pr. afsender- eller afhentningssystem, som myndigheden ønsker at tilslutte Digital Post.

Pris ved afsendelse og modtagelse af Digital Post

Der er en transaktionspris for myndigheder, når de skal afsende og modtage meddelelser i Digital Post. Prisen udregnes på baggrund af størrelsen på den enkelte meddelelse, som kan være op til 99,5 MB.

Transaktionsprisen er sammensat af en grundtakst, som betales pr. meddelelse og et megabyte-tillæg, der er afhængig af størrelsen på meddelelsen:

 • Grundtaksten er 0,19 kr. pr. meddelelse, og herudover betaler myndigheden et megabyte-vedlerlag på 0,85 kr. pr MB.
 • Megabytetillægget beregnes per påbegyndte KB

Transaktionsprisen for at afsende meddelelser kan maksimalt være 6,75 kr. pr. forsendelse, hvis meddelelserne er under 10 MB.

 • For meddelelser mellem 10 og 50 MB stiger prisen til maksimalt 22 kr.
 • For meddelelser fra 50 til 99,5 MB er der en maksimal pris på 67 kr. pr. forsendelse. (Der har tidligere været udmeldt en forventning til, at den digital post-løsning kunne håndtere filer op til 200 MB, men det kommer ikke med Digital Post 2).

Eksempler med priser pr. 1. februar 2017 (ikke pristalsreguleret)

Eksempel 1

Hvis der skal sendes fx 200 meddelelser, der hver fylder 5 KB, vil prisen være:

(0,19kr + (5*0,00085kr MB-vederlag pr. KB))*200 meddelelser= 38,85 kr.

Eksempel 2

Hvis der skal sendes en meddelelse, der fylder 100 KB, vil prisen være:   

(0,19kr +(100*0,00085kr. MB-vederlag pr. KB)) = 0,275 kr.

Maksimal pris

Transaktionsprisen for at afsende meddelelser kan maksimalt være 6,75 kr. pr. forsendelse, hvis meddelelserne er under 10 MB.

 • For meddelelser mellem 10 og 50 MB stiger prisen til maksimalt 22 kr.
 • For meddelelser fra 50 til 99,5 MB er der en maksimal pris på 67 kr. pr. forsendelse. (Der har tidligere været udmeldt en forventning til, at den digital post-løsning kunne håndtere filer op til 200 MB, men det kommer ikke med Digital Post 2).

Pristalsregulering

Alle ovennævnte priser pristalsreguleres ud fra nettoprisindeks for september 2014.

Rabattyper

Som myndighed er det muligt at opnå rabat på grundtaksten af meddelelserne. For myndigheder med 100.000 til 1.000.000 månedlige forsendelser ydes der en volumenrabat på 10 procent, mens rabatten er på 20 procent for de forsendelser, der overstiger grænsen for myndigheder med over 1.000.000 månedlige forsendelser.

Læs et eksempel på et regnestykke

Eksempel med en myndighed, der sender 201.000 meddelelser på en måned.

Priseksempel er for priser pr. 1. februar 2016-31.maj 2016 (ikke pristalsreguleret).

Myndigheden sender:

 • 200.000 meddelelser under 10 MB, på gennemsnitligt 100 KB
 • 50.000 af de 200.000 meddelelser sendes om natten og sidst på måneden
 • 1.000 meddelelser under 50 MB, på gennemsnitlig 48 MB, som er sendt først på måneden

Det er i alt 201.000 meddelelser på en måned.

Transaktionsvederlag for de første 100.000 meddelelser vil være:

 • 100.000 * 0,19kr. = 19.000 kr.

Transaktionsprisen for de 51.000 meddelelser, hvor der alene er mængderabat vil være:

 • 101.000*0,19kr.* 90 pct. = 17.271 kr.

Samlet transaktionsvederlag: 19.000 kr.+ 17.271 kr. = 36.271 kr.

Megabytevederlag under 10 MB:

 • 1,09 kr. *0,1 MB *200.000 = 21.800 kr.

Megabytevederlag mellem 10 og 50 MB:

 • 1,09 kr. *48 MB = 52 kr. pr meddelelse.

Da der er en maksimalpris på megabytevederlaget for meddelelser mellem 10 og 50MB på 21,81 kr., er vil det være:

(maksimalpris på 22 kr. er 21,81+0,19, den dækker både transaktions- og megabyte vederlag)

 • 21,81 kr.*1000 =21.810 kr.

Samlet MB-vederlag: 21.800 kr. +21.810 kr.= 43.610 kr.

Samlet pris: 36.271 kr. + 43.610 kr. = 79.881 kr.