Snitflader

For at kunne sende og modtage Digital Post, skal afsender- og modtagersystemer pege på løsningens snitflader.

Snitfladerne i Digital Post fungerer som systemmæssige mellemmænd, der formidler information mellem organisationers afsender- og modtagersystemer og Digital Post.

Det er derfor gennem snitfladerne, at myndighederne eksempelvis kan håndtere integrationen til masseforsendelsessystemer og fagsystemer.

For nærmere oplysninger om systemtyperne i Digital Post se ’Opgavepakke 3: Afsendersystemer’ og ’Opgavepakke 4: Modtagersystemer’ under 'Vejledninger'

Læs vejledninger til Digital Post

Det er vigtigt, at myndigheder sætter sig ind i løsningen både som virksomhed og som myndighed og sætter sig ind i, hvordan man sikrer den korrekte anvendelse af snitflader hertil.

Den tekniske dokumentation for alle snitflader udstillet af Digital Post er tilgængelig i dokumentationen for teknisk integration til Digital Post. Dokumentet hedder ’Technical Integration’ og kan findes under 'Vejledninger'.

Læs vejledninger til Digital Post