Snitflader

Når myndigheden er tilsluttet Digital Post skal den være i stand til at sende til borger og virksomhed, samt modtage meddelelser både som virksomhed og myndighed.

Myndigheden skal være tilsluttet Digital Post for at modtage Digital Post henvendelser fra borgere og virksomheder. Dette kan gøres ved at installere en sikker mail løsning eller ved direkte integration til ESDH- og fagsystemer.

Tilslutning til Digital Post

Myndigheden skal også kunne modtage post ligesom virksomhederne, dvs. kunne modtage Digital Post fra andre myndigheder, virksomheder og borgere.

Endeligt skal myndigheden tilslutte en løsning for at kunne sende Digital Post til virksomheder og borgere. Der findes en række snitflader til den digitale postløsning, der fx håndterer integration til masseforsendelsessystemer og direkte integration til fagsystemer.

Myndigheden skal sætte sig ind i løsningen både som virksomhed og som myndighed, samt sikre korrekt anvendelse af snitflader.

Hent leverandørguide og snitfladebeskrivelser på Digital Post vejledningsside