Adgang til demopostkasser for Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen udstiller testversioner af Digital Post-indbakkerne på Borger.dk og Virk.dk, som de ser ud nu. Disse testpostkasser kan anvendes i forbindelse med test af løsninger til Digital Post eller i forbindelse med tilpasning og brugertest af de breve, som myndighederne sender via Digital Post.

For at tilgå en testpostkasse skal den først oprettes. Dette gøres via testportalen for Digital Post.

Tilgå Testportalen for Digital Post

I integrationsvejledningen "Technical Integration" skal du gå til afsnit 15.1 "Create a citizen" eller 15.2 "Create an employee". 

Find vores Technical Integration på Digitalisér.dk

Når testpostkassen er oprettet, kan du tilgå indbakkerne via nedenstående 

Gå til testpostkassen på borger.dk

Særligt vedrørende adgang til Virk

Proces for at logge ind med Test IdP

  1. Kald URL’en https://pilot.virk.dk/nemlogin/login?f=https://pilot.virk.dk/digitalpost/?testidp=true
  2. Login med organisationens testcertifikat
  3. Login med Test IdP-bruger.

Proces for at logge ind med Testcertifikat

  1. Kald URL’en https://pilot.virk.dk/nemlogin/login?f=https://pilot.virk.dk/digitalpost
  2. Login med organisationens testcertifikat

Kendte issues på Virk:

  • Spinder på forsiden efter login, som ikke forsvinder. Kan løses ved tryk på F5
  • Engelsk view returner til dansk
  • Tilsluttede myndigheder er i øjeblikket stubbet, så nye myndigheder fremgår ikke
  • Footer viser indstillinger/forside, hvis brugeren har særlige rettigheder
  • Vis efter afsender virker ikke