Tilslutning af nye myndigheder

Nye myndigheder der vil tilsluttes Digital Post skal følge proces for tilslutning.

Tilslutning Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet en række vejledninger til myndigheden og leverandører til at komme i gang med Digital Post og NemSMS.

På vores Digital Post vejledningsside kan myndigheder danne sig et overblik over de relevante vejledning for Digital Post i forhold til tilslutning og opsætning af løsningen, samt anvendelse af funktioner og de tekniske snitflader.

Det anbefales at myndigheder inden tilslutning læser Tilslutningsinstruks samt Leverandørguide DP2, for at sikre at de kommer godt i gang.

Hent vejledninger på Digital Post vejledningside

Tilslutningsproces Digital Post

Myndigheden skal igennem følgende trin for at kunne sende og modtage Digital Post:

""

Første trin er, at myndigheden anmoder om tilslutning til Digital Post ved at gennemføre en anmodningsproces, som startes ved, at myndigheden anmoder om adgang til Digital Post Administrationsportalen. Dette kræver en NemID medarbejdersignatur.

Anmodningsprocessen resulterer i, at myndigheden får tilsendt en tilslutningsaftale i myndighedens digitale postkasse på virk.dk, som skal returneres i underskrevet stand. Myndighedens profil aktiveres herefter af e-Boks og administratoren af Administrationsportalen får tilsendt en e-mail. Der kan derefter arbejdes videre med trin 2 til 6 i tilslutningsprocessen.