Afsendelse af breve

Digitalisering af breve kræver, at du i din planlægning gennemfører en screening af de udgående breve, så du med fordel ved, hvor du kan starte.

Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at myndigheden blandt andet forholder sig til meddelelsesformat og fjernprint i forbindelse med afsendelse af breve.

Meddelelsesformat - metadata om meddelelsesformat

Meddelelsesformaterne er et selvstændigt format, som og også kan anvendes ved andre former for kommunikation af meddelelser og er baseret på standarderne for Sag og Dokument.

Meddelelsesformaterne hjælper til, at der med brevet sendes metadata med de nødvendige kontaktoplysninger. Det er især vigtigt, at CPR/CVR- nummeret på den modtagende borger/virksomhed overføres til fjernprintløsningen, da de er en forudsætning for, at brevet kan sendes til Digital Post. Afklar derfor, om data allerede findes, eller om de er i det system, der danner brevet.

Læs mere om meddelelsesformat

Fjernprint

Det er den enkelte myndighed selv haft ansvaret for valg af fjernprintleverandør.

Siden den 10. februar 2017 har myndighederne selv haft ansvaret for valg af fjernprintsleverandør. Det var tidligere Digitaliseringsstyrelsen der indgik en fællesoffentlig fjernprintaftale med Strålfors Connect for at sikre en smidig overgang for myndighederne til Digital Post.

Myndigheder, der har et behov over den statslige eller kommunale udbudsgrænse, skal finde et alternativ til den nuværende FP Connect rammeaftalen. Myndighederne kan vælge at afvikle et udbud, eller benytte sig af mulighederne i SKI 02.19.

Læs mere om udbudsgrænserne som fremgår af ”Ret og regler” på udbudsportalen.dk