Modtagelse af breve

Det er op til den enkelte myndigheden at bestemme, hvilke kontaktflader borgere og virksomheder skal benytte for at kontakte myndigheden.

Digital Post fra borger og virksomhed

Det er myndighedernes eget ansvar at sikre den fornødne tekniske og organisatoriske implementering af Digital Post.

Digital Post skal opsættes og integreres med myndighedens e-mailsystem. Det skal sikres, at Digital Post er forankret i myndighedens driftsorganisation og it-leverandører. 

Myndigheden skal følge tilslutningsprocessen for at foretage integration inden de kan oprette postkasser og materialer.

Læs om tilslutning til Digital Post

Derudover skal myndigheden tage stilling til deres kontaktregistre - myndighedens adressebog.

Læs mere om kontaktregistre

Virksomhedspost på virk.dk

Da de fleste offentlige myndigheder størrelsesmæssigt svarer til ganske store virksomheder, har myndighederne ofte behov for relativt avancerede muligheder for at kunne håndtere posten.

Det er vigtigt, at myndigheden allerede før tilslutningen til Digital Post på virk.dk har taget stilling til, hvordan man vil modtage den post, som myndigheden kommer til at modtage i Digital Post. Når dette er besluttet, kan systemerne sættes op alt efter myndighedens valg.

Der er derfor etableret mulighed for at myndighederne kan:

  • Sortere og arkivere digital post på Virk.dk.
  • Styre brugernes adgang til virksomhedens digitale postkasse på Virk.dk.
  • Videresende Digital Post til egne systemer.

Læs mere om opsætning af myndighedens virksomhedspost på virk.dk