Pilotprojekt om dataopmærkning

Et pilotprojekt under Digitaliseringsstrategiens Initiativ 1.5 skal afprøve om øget opmærkning med metadata kan understøtte automatisk fordeling af Digital Post fra myndigheder.

Virksomheder og myndigheder oplever i dag udfordringer med at fordele deres digitale post internt, hvilket betyder ekstra tid til postfordeling i form af ofte manuelle arbejdsgange.

Pilotprojektet gennemføres af en arbejdsgruppe, der består af 10 myndigheder. Myndighederne i arbejdsgruppen har identificeret en række Digital Post-forsendelser, som bliver sendt til både myndigheder og virksomheder, og hvor det er forventningen at opmærkning vil skabe værdi for:

  • Myndigheder, der er afsendere af Digital Post - som med øget opmærkning kan yde en service for modtagerne.
  • Myndigheder og større virksomheder, der modtager store mængder Digital Post fra myndigheder i et afhentningssystem og bruger mange ressourcer på manuel fordeling.

Opmærkningen har fokus på attentionformatet i Digital Post-løsningen.

Metadata ligger i attention.xml

Pilotprojektet tester i produktion udvalgte Digital Post-forsendelser sendt til myndigheder og virksomheder og opmærket med forskellige metadata i den vedhæftede fil attention.xml. I filen kan ligge data om både, hvem der skal modtage forsendelsen (fx email-adresse) og data om, hvad forsendelsen indeholder.

Metadata i attention.xml er en berigelse af Digital Post-forsendelserne, der i forvejen indeholder en række brevoplysninger, filoplysninger og metadata, der kan vendes til opsætning af fordelingsregler.

Pilotprojektet skal afklare om den øgede opmærkning giver ekstra værdi og positiv effekt.

Læs mere om attention.xml

Vær med til at teste!

Pilotmyndighederne i arbejdsgruppen tester både afsendelse og modtagelse af Digital Post opmærket med metadata, men alle, der modtager Digital Post fra myndigheder i eget afhentningssystem, kan teste og lave forsøg med at fordele via en komponent til input-håndtering eller opsætning af regler for mailfordeling.

Se oversigt over forsendelser, der er udvalgt til pilottesten - og hvilke data, de er opmærket med