Dataopmærkning af Digital Post

Øget opmærkning med metadata understøtter automatisk fordeling af Digital Post fra myndigheder og sikrer hurtig og sikker modtagelse.

Virksomheder og myndigheder oplever i dag udfordringer med at fordele deres digitale post internt, hvilket betyder ekstra tid til postfordeling i form af ofte manuelle arbejdsgange.

Der er identificeret en række Digital Post-forsendelser, som bliver sendt til både myndigheder og virksomheder, hvor en bedre dataopmærkning skaber værdi for:

  • Myndigheder, der er afsendere af Digital Post - som med øget opmærkning kan yde en service for modtagerne.
  • Myndigheder og større virksomheder, der modtager store mængder Digital Post fra myndigheder i et afhentningssystem og bruger mange ressourcer på manuel fordeling.

Opmærkningen har fokus på attentionformatet i Digital Post-løsningen.

Metadata ligger i attention.xml

Udvalgte Digital Post-forsendelser sendt til myndigheder og virksomheder og opmærket med forskellige metadata i den vedhæftede fil attention.xml, som både specificerer, hvem der skal modtage forsendelsen (for eksempel e-mail) og hvad forsendelsen indeholder.

Metadata i attention.xml er en berigelse af Digital Post-forsendelserne, der i forvejen indeholder en række brevoplysninger, filoplysninger og metadata, der kan vendes til opsætning af yderligere fordelingsregler.

Læs mere om attention.xml

Der er identificeret en række Digital Post-forsendelser, som bliver sendt til både myndigheder og virksomheder, hvor bedre dataopmærkning skaber værdi for modtagerne:

Se oversigt over opmærkede forsendelser - og hvilke data, de er opmærket med