Baggrund og formål

En del af målsætningen i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 er at effektivisere den digitale kommunikation mellem myndigheder. I den sammenhæng er et fokus at forbedre dataopmærkningen af Digital Post meddelelser.

Bedre opmærkning

Virksomheder og myndigheder oplever udfordringer med at fordele dele af deres Digital Post-meddelelser, som de modtager fra myndigheder. Det betyder ekstra tid til at fordele posten og ofte manuelle arbejdsgange, hvor flere medarbejdere åbner og forholder sig til indhold, der kan være personfølsomt.

En primær del af denne udfordring skyldes, at Digital Post-meddelelserne ikke altid er tilstrækkeligt dataopmærkede og derved giver modtagers system mulighed for at viderefordele posten automatisk (routing).

En øget automatisk fordeling kan lade sig gøre ved, at afsender beriger yderligere med metadata, for eksempel om hvem meddelelsen er tiltænkt, eller hvad den vedrører.

En øget opmærkning bidrager til en større automatiseringsgrad, for de myndigheder og virksomheder, som har et værktøj til input- og output-håndtering (I/O). Men lige så vigtigt får myndigheder og virksomheder, som ikke har et I/O-værktøj, mulighed for at åbne den vedhæftede attention.xml og manuelt læse, hvor meddelelsen skal leveres, og hvad den indeholder.