Opmærkning i attentionformatet

Opmærkningen med metadata i Digital Post sker ved brug af attentionformatet, hvor en xml-fil sendes med ud som vedhæftning til Digital Post-forsendelser. Myndigheder kan som afsendere sætte deres output management system op til at pakke relevante metadata fra eget fagsystem i attention-filen.

I den nuværende Digital Post-løsning (DP2) er det muligt at berige en forsendelse med metadata i en xml-fil – attention.xml – der sendes som vedhæftning til Digital Post-forsendelsen.

I attention-filen er der både felter til

  • Data om hvem, der skal modtage forsendelsen (attentionfelter)
  • Data om hvad, der er forsendelsens indhold (objekter)

De metadata, der vil blive opmærket med er data som afsendermyndigheden har i eget fagsystem og data om modtager (f.eks. email-adresse og P-nummer), hvis myndigheden har oplysninger om modtager.

Læs mere om hvilke metadata de forskellige pilotmyndigheder opmærker med i attention.xml

Ensartet brug af attention.xml

For at opmærkning i attention.xml skal give værdi for flest mulige modtagere, er det vigtigt, at der laves retningslinier for brug af formatet.

Som udgangspunkt skal data om, hvad en forsendelse indeholder (emne for forsendelsen) trække fra autoritative lister som fx CPR-registret, motorregistret, FORM-koder og KLE-koder. Fælles for disse lister/registre er, at der typisk er tale om nationale standarder, som alle har mulighed for at kende, tilgå og arbejde med.

Der vil derfor blive udarbejdet en fællesoffentlig vejledning i korrekt brug af attentionformatet, som fx giver retningslinier for korrekt navngivning af datatyper og udvælgelse data fra autoritative lister.

Attention.xml er et format, der allerede kan tages i brug.

Læs mere om attention.xml