Eksempler på opmærkede forsendelser

Her på siden kan du se eksempler på Digital Post-forsendelser, som sendes med metadataopmærkning i attention.xml.

Oversigt over opmærkede forsendelser

Opmærkning i attention.xml

 • Rekvirentens e-mail
 • Rekvirentens RID-nummer fra medarbejdersignatur
 • CPR-nummer på den person, der indhentes attest på
 • Rekvirentens CVR-nr.
 • Overvejer at tilføje P-nr.

Tidspunkt: Alle straffeattester og børneattester er opmærket

Beskrivelse

Rigspolitiet sender årligt 375.000 straffeattester og 200.000 børneattester. En stor del af attesterne bliver rekvireret af myndigheder og virksomheder i forbindelse med nyansættelser.

Attesterne bliver rekvireret på politi.dk og i forbindelse med rekvirentens indtastninger i den digitale bestillingsformular modtager Rigspolitiet en række oplysninger som kan bruges til opmærkning, når attesterne sendes digitalt.

Opmærkning i attention.xml

 • Køretøjets registreringsnummer
 • Køretøjets stelnummer
 • FORM
 • KLE
 • Dokumenttype

Tidspunkt: Alle forsendelser er opmærket

Beskrivelse

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender Digital Post til virksomheder og myndigheder i forbindelse med indkaldelsesprocessen for bilsyn.

Der er tale om 5 forsendelsestyper:

 • Synsindkaldelsen
 • Erindringsbrev før tidspunkt for syn
 • Bøde A: hvis man ikke har haft bil til syn inden fristen
 • Erindring B (omsyn)
 • Bøde B: ved misligholdelse af omsyn

Der sendes ca. 1.000.000 forsendelser om året fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Opmærkning i attention.xml

 • P-numre
 • Kontaktpersons e-mail adresse

Tidspunkt: Anmodningsbreve er opmærket

Beskrivelse

Danmarks Statistik laver stikprøvebaseret erhvervsstatistik, hvor de skal bruge indberetninger fra specifikke produktionsenheder hos myndigheder og virksomheder, fx en kommunal børnehave (børnepasningsstatistik) eller en supermarkedsfilial (beskæftigelse og omsætning). De udvalgte produktionsenheder har pligt til at indberette flere gange og modtager et anmodningsbrev hver gang.

Anmodningsbrevet indeholder et link til indberetningssiden og en frist for indberetning.

Opmærkning i attention.xml

 • UddannelsesKode
 • UddannelsesNavn
 • CPR-nummer på den person, der refunderes uddannelse for (primær part).
 • SE-nummer på den virksomhed, der tildeles refusionen.
 • Der arbejdes på at tilføje P-nr.

Tidspunkt

Alle refusioner i det nuværende DP-format er opmærket

Beskrivelse

AUB sender dagligt breve til arbejdsgivere med oplysning om elever, der har været på skoleophold i forbindelse med deres erhvervsuddannelse. Hvert brev indeholder oplysninger om en enkelt elev.

Arbejdsgiver har pligt til at sikre, at AUB har oplysning om den ugeløn, der bliver udbetalt til eleven.

Opmærkning i MeMo

 • Når Næste Generation Digital Post går i luften er det planen at opmærke tilsvarende felter i MeMo. 
 • SE-nummer og P-nummer placeres i klassen Attentiondata
 • Uddannelseskode, navn og CPR-nr. placeres i klassen Contentdata.

Opmærkning i attention.xml

 • Automatisk opmærkning med KLE-numre
 • Automatisk opmærkning med P-numre
 • CPR-nummer
 • SE-nummer

Mulighed for manuel opmærkning med følgende metadata:

 • EAN-nr.
 • Attention person
 • E-mail adresse
 • RID nr.
 • Primærpart

Beskrivelse

Kommunerne som anvender ESDH-systemet SBSYS til at generere digital post i forbindelse med sagsbehandling har mulighed for at tilkoble modulet Attention. Modulet beriger afsendelsen med ovenstående metadataopmærkning som giver mulighed for automatisk opmærkning på alle forsendelser med KLE-nummer og P-nummer.

Metadataene indlejres i den vedhæftede fil Attention.xml, som kan anvendes i DP1 og DP2.

SBSYS er et af de mest udbredte kommunale ESDH-systemer benyttes af 40 kommuner og en region.

Se hvem der kan anvende løsningen her