Vejledning om anvendelse af attentionformatet

Her kan du læse vejledningen og retningslinjerne for anvendelsen af attentionformatet. Formålet er, at flest mulige relevante forsendelser bliver dataopmærket, så myndigheder og virksomheder bedre kan fordele deres digitale post, sikkert og effektivt.

Vejledningen er udarbejdet til virksomheder, myndigheder og deres leverandører.

Den har fokus på både:

  • Afsendere af Digital Post - som ønsker at berige Digital forsendelser ved brug af attentionformatet
  • Modtagere af Digital Post - som ønsker at anvende attentionformatet til bedre at fordele deres Digital Post internt i organisationen

I vejledningen kan du læse om, hvordan du som myndighed eller leverandør anvender formatet, herunder så der opnås en entydig anvendelse på tværs af den offentlige sektor.

Attentionformatet giver ikke mulighed for validering, så vejledningen baserer sig på aftalt governance mellem de offentlige parter.

Hent vejledning i anvendelse af attentionformat