Hvad består den nye løsning af?

Den nye Digital Post-løsning er bygget op omkring en række centrale komponenter og en ny it-arkitektur, der er baseret på fællesoffentlige principper om at sikre sammenhæng, effektivitet og genbrug.

Løsningen er skitseret nedenfor og den består først og fremmest af borgeres og virksomheders postkasser, hvor de kan logge sig ind og læse deres meddelelser, enten via borger.dk eller virk.dk. De centrale komponenter i løsningen uddybes neden under billedet. 

Klik her for en større version af billedet

Læs forklaringen til billedet under Komponenter i Næste generation Digital Post