Hvad består den nye løsning af?

Den nye Digital Post-løsning er modulbaseret. Den er bygget op omkring en række centrale komponenter og en ny it-arkitektur baseret på fællesoffentlige principper om sammenhæng, effektivitet og genbrug.

Løsningen består først og fremmest af borgere og virksomheders postkasser. Det er her man logger ind og læser sine meddelelser, enten via borger.dk eller virk.dk. På sigt ønsker Digitaliseringsstyrelsen, at borgere og virksomheder i højere grad kan vælge, hvor de ønsker at læse deres digitale post.

Næste generation Digital Post målarkitektur

På billedet ses målarkitekturen for Næste generation Digital Post med hver af de centrale komponenter. Disse forklares i den følgende boks. Klik på billedet for en større version.