Hvor langt er vi?

Den nye Digital Post-løsning bliver udviklet i de kommende år. Det er Digitaliseringsstyrelsen, der er ansvarlig for at udbyde, udvikle og drifte løsningen på vegne af den offentlige sektor. Den nye løsning er p.t. i udbud og vil blive udviklet i 2019-2020. Der er go-live i 2021. Den overordnede tidsplan er skitseret nedenfor.

Klik her for billedet i en større version 

Billedet viser en tidsplan for overgangen til Næste generation Digital Post - i tre faser frem mod Go live i 2021

Projektet er p.t. i anskaffelsesfasen, hvor der bliver gennemført udbud med henblik på at indgå aftale med en kommende leverandør, der skal udvikle og drifte fremtidens løsning.

Digitaliseringsstyrelsen har tidligere gennemført en analysefase, og herunder indhentet behov, afviklet informations- og netværksmøder og været i teknisk dialog med leverandører på markedet.

Gennemførselsfasen omfatter udvikling af selve løsningen samt tilslutning af myndigheder, migrering af data med videre.