Hvor langt er vi?

Det er Digitaliseringsstyrelsen, der er ansvarlig for at udbyde, udvikle og drifte Digital Post-løsningen på vegne af den offentlige sektor. Den nye løsning er i øjeblikket under udvikling og går live i 2021. Den overordnede tidsplan er skitseret nedenfor.

Klik her for billedet i en større version 

Billedet viser en tidsplan for overgangen til Næste generation Digital Post - i tre faser frem mod Go live i 2021

 

I henhold til statens it-projektmodel er projektet p.t. i gennemførelsesfasen. I denne fase udvikles Digital Post-løsningen i samarbejde med den kommende leverandør, som skal drifte infrastrukturen i en periode på 5+3 år fra go-live.

Digitaliseringsstyrelsen har tidligere gennemført en analysefase og herunder afdækket behov, afviklet informations- og netværksmøder og været i teknisk dialog med leverandører på markedet.

I anskaffelsesfasen blev der gennemført udbud med henblik på at indgå aftale med den kommende leverandør, som skal udvikle og drifte fremtidens Digital Post-løsning. Leverandøren blev Netcompany A/S.

Læs mere om statens it-projektmodel