Implementering af den nye løsning – for myndigheder

Digitaliseringsstyrelsen planlægger overgangen til den nye løsning.

Indsatsen understøtter den lokale indsats, hvor myndighederne omstiller sig til at anvende den nye løsning. Overgangen vil ske i perioden fra medio 2019 til go-live i 2020 og vil basere sig på en udrulningsplan, teknisk dokumentation og vejledningsmateriale. Der vil forud være en pilot-fase, hvor en række pilotmyndigheder tester løsningen og vejledningerne.

Hvad kan myndigheder allerede nu begynde at forberede?

Den nye løsning medfører ændringer for myndigheder, herunder justering af deres it-systemer, så de understøtter den nye Digital Post-arkitektur. 

Myndigheder kan med fordel gå i gang med de indledende analyser og etablere et overblik over egen nuværende anvendelse af Digital Post og forberede overgangen til Næste generation Digital Post.