Informations- og netværksmøder

For at sikre at myndigheder og leverandører kender til den nye løsning og de opgaver, der følger med lokalt, afvikler Digitaliseringsstyrelsen løbende informations- og netværksmøder. Følg også med via nyhedsbrevet.

Myndigheder, der anvender løsningen i dag, skal i god tid kende til omstillingen, og hvad den betyder for deres hverdag. Digitaliseringsstyrelsen afvikler derfor møder rundt om i landet.

Målet for møderne er at informere om den nye løsning, og hvad den betyder for myndigheder, der anvender løsningen. Primo 2018 blev der afviklet 10 møder rundt om i landet, og de forventes at fortsætte i starten af 2019.

Læs præsentationen fra møderne primo 2018

Oversigten med spørgsmål og svar bliver løbende opdateret på baggrund af nye spørgsmål.

Læs spørgsmål og svar

Digital Post netværksmøder – for myndigheder

For at holde sig orienteret er det ligeledes relevant, at myndigheder deltager i Digital Post-netværket, der består af medarbejdere, der arbejder med Digital Post i myndigheder.

Du tilmelder din myndighed ved at skrive til