Informations- og netværksmøder

For at sikre at myndigheder og leverandører kender til den nye løsning og de opgaver, der følger med lokalt, afvikler Digitaliseringsstyrelsen løbende informations- og netværksmøder. Følg også med via nyhedsbrevet.

Myndigheder, der anvender løsningen i dag, skal i god tid kende til omstillingen, og hvad den betyder for deres hverdag. Digitaliseringsstyrelsen afvikler derfor møder rundt om i landet.

Målet for møderne er at informere om den nye løsning, og hvad den betyder for myndigheder, der anvender løsningen. Primo 2018 blev der afviklet 10 møder rundt om i landet, og de forventes at blive gentaget i 2019, når der er yderligere nyt omkring omstillingen.

Hent præsentationen fra møderne primo 2018

Oversigten med spørgsmål og svar bliver løbende opdateret på baggrund af nye spørgsmål.

Læs spørgsmål og svar

Digital Post netværksmøder – for myndigheder

Myndigheder kan deltage i Digital Post-netværket, der består af mere end 120 offentlige medarbejdere, der arbejder med Digital Post.

Du tilmelder dig/din myndighed ved at skrive til