Piloter, der går forrest

I forbindelse med implementering af den nye Digital Post-løsning vil udvalgte pilotmyndigheder arbejde med den nye løsning, inden øvrige myndigheder tager løsningen i brug ved go-live.

Pilotmyndighederne vil løbende teste centrale dele af løsningen i udviklingsfasen. De testforløb piloterne deltager i er med til at kvalitetssikre løsningens funktionalitet.