Netværksmøder med Digital Post

Digitaliseringsstyrelsens netværksmøder for leverandører og myndigheder.

Myndighedsnetværk

Der er oprettet en netværksgruppe, som løbende drøfter Digital Post-løsningen.

Formål

I netværket får myndighederne mulighed for at få gode råd, tips og vejledning til anvendelse af løsningen. Samtidig kan myndighederne dele erfaringer og udfordringer med andre myndigheder.

Erfaring viser, at det ofte er de samme barrierer, som findes på tværs af forvaltninger og fagområder. Derfor opfordrer Digitaliseringsstyrelsen myndighederne til at gå i dialog med hinanden på dagen, men også gerne at melde ind til Digitaliseringsstyrelsen, hvis de har særlige erfaringer, som de ønsker at dele med andre myndigheder på netværksmøderne.

Praktisk info

Tilmeld dig netværket ved at sende en mail til .

Møderne bliver typisk afholdt i København og afholdes typisk tre gange om året.

Mødeformen vil være præget af oplæg fra dels Digitaliseringsstyrelsen og dels myndighederne selv.

Møderne er tilrettelagt som halvdagsmøder, og udgifter til eventuelle rejseomkostninger hertil afholdes af myndigheden selv.

Leverandørnetværk

Digitaliseringsstyrelsens leverandørnetværk.

Formål

Digitaliseringsstyrelsen har løbende afholdt nogle netværksmøder med nuværende og kommende leverandører, som integrerer på vegne af myndigheder med Digital Post-løsningen.

Møderne har ikke en fast kadence, men arrangeres når Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at der er et aktuelt behov.

Praktisk info

Spørgsmål kan sendes til mail .