Fritagelse fra Digital Post

Borgere og virksomheder kan anmode om fritagelse fra Digital Post ved personligt fremmøde i kommunen.

Alle borgere over 15 år har siden 1. november 2014, været forpligtet til at have en digital postkasse, tilknyttet CPR-nummeret, hvor de kan modtage post fra offentlige myndigheder via den fællesoffentlige digitale post-løsning Digital Post. Alle der kan, skal modtage Digital Post fra det offentlige. De, der har svært ved det, kan få hjælp. De, der ikke kan, har mulighed for at blive fritaget.

Alle juridiske enheder med et CVR-nummer har siden 1. november 2013 været forpligtet til at have en digital postkasse, tilknyttet CVR-nummeret, hvor de kan modtage post fra offentlige myndigheder via den fællesoffentlige digitale postløsning Digital Post. Der er typisk tale om virksomheder, men det kan fx også være foreninger og organisationer.

Både borgere og virksomheder kan dog anmode om fritagelse ved personligt fremmøde i deres kommune. 

Fritagelse af borgere og virksomheder

Borgere vil kunne anmode om fritagelse ved personlig fremmøde i den kommune, de bor i. Hvis en borger lever op til et af fritagelseskriterierne, og ønsker at blive fritaget, er udgangspunktet, at borgeren møder op personligt hos borgerservice og afgiver erklæring herom. For en person, der ikke selv kan afgive erklæring, vil det være muligt, at en anden person, fx en pårørende eller plejepersonale, kan afgive erklæringen.

Fritagelseskriterier

I følge Lov om offentlig Digital Post udgør forholdene nedenfor fritagelseskriterierne.

 • Kognitiv og fysisk funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer borgeren i at modtage sin post digitalt. Fx lettere demente eller udviklingshæmmede.
 • Manglende adgang til computer i eget hjem eller opholdssted. (Med manglende adgang til computer sidestilles det forhold, at personen ikke i eget hjem eller opholdssted har adgang til at bruge en computer. Borgeren skal ikke tvinges ned på biblioteket eller på borgerservice for at læse deres post.
 • Udrejse af Danmark eller ophør af fast ophold i Danmark.
 • Sproglige barrierer. Det kan være en borger, som fx ikke behersker dansk, og derfor har svært ved at tilgå den digitale postkasse på grund af problemer med at tilegne sig teksterne i Digital Post.
 • Praktiske vanskeligheder med at skaffe et NemID. Det kan være en borger, der midlertidigt opholder sig i udlandet og har langt til en dansk repræsentation, hvor NemID kan udleveres.

Det er desuden muligt at give andre mulighed for at få læseadgang til den digitale postkasse.

Vejledninger

Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med KL udarbejdet en række sagsbehandlervejledninger til kommunerne.

Følgende vejledninger er relevante:

 • Vejledningen til kommunerne om fritagelsesbekendtgørelsen
 • Sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post
 • Sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post
 • Sagsbehandler vejledningen til Digital Post og særligt svage borgergrupper

Find og hent vejledninger på Digital Posts vejledningsside

En virksomhed betegnes her som alle juridiske enheder med et CVR-nummer. Ved særlige omstændigheder er det også muligt at blive fritaget hvis der er tale om en virksomhed. 

Fritagelseskriterier

I følge Lov om offentlig Digital Post udgør forholdene nedenfor fritagelseskriterierne:

 • Virksomheden kan kun blive fritaget, hvis det ikke er muligt at få etableret en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s (0,5Mbit/s) via fastnet eller trådløst net for max. 3.000 kr. på virksomhedens hjemstedsadresse. Hvis én af teleudbyderne i området kan levere dette, kan virksomheden ikke blive fritaget.
 • Hvis virksomhedens ejer eller ledelsesmedlem har et handicap, som bevirker, at den pågældende ikke kan anvende en computer, og der er ingen andre, der kan modtage posten digitalt for virksomheden.
 • Hvis virksomhedens ejer eller ledelsesmedlem er indsat i et fængsel, hvor den pågældende ikke har adgang til computer med internetforbindelse, og der er ingen andre, der kan modtage posten digitalt for virksomheden, så skal kommunen henvise den fremmødte til at kontakte Erhvervsstyrelsen.

Imødekomne fritagelser bliver videregivet til den tilmeldingsliste over digitale postmodtagere, som myndighederne abonnerer på forud for udsendelse af breve. Af tilmeldingslisten kan en myndighed ikke se, om en borger ikke optræder på listen fordi borgeren er fritaget eller fordi borgeren slet ikke er omfattet af lov om digital post.

Vejledninger

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til kommunerne, der nærmer gennemgår bestemmelserne i bekendtgørelsen.

 • Vejledningen til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post kan findes på vejledningssiden for Digital Post

Vejledningen kan hentes på Digital Posts vejledningside