Leverandør af Digital Post-løsningen

Digital Post leveres på en rammekontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen og e-Boks.

Den nuværende kontrakt med leverandøren e-Boks A/S udløber i september 2020, men er midlertidigt forlænget frem til overgangen til den kommende Digital Post-løsning i 2021.