Leverandører til Digital Post-løsningen

Netcompany og en række andre leverandører udpeges af Digitaliseringsstyrelsen til at varetage opgaver i forbindelse med drift, udvikling og support i den nye Digital Post-løsning.

Digitaliseringsstyrelsen udpeger som leverandører til Digital Post fra og med den 18. marts 2022, kl. 17, jf. § 2, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 686 af 15. april 2021 om Digital Post fra offentlige afsendere med senere ændringer:

  • Netcompany A/S (CVR: 1002488994) udpeges til at varetage opgaver med udvikling, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af Digital Post.
  • Fellowmind Denmark A/S (CVR: 25790936) udpeges til at varetage opgaver med it-udvikling af Digital Post.
  • Erhvervsstyrelsen (CVR: 10150817) udpeges til via Det Samlede Supporttilbud at varetage support af Digital Post.
  • Statens IT (CVR: 31786401) udpeges til at varetage visse driftsopgaver i Digital Post.

Endvidere er e-Boks A/S udpeget som leverandør af Digital Post fra og med den 25. november 2021, jf. § 2, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 686 af 15. april 2021 om Digital Post fra offentlige afsendere med senere ændringer, og vil frem til 30. juni 2022 varetage visse driftsopgaver.