Leverandør af Digital Post-løsningen

Digital Post leveres på en rammekontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen og e-Boks.

Kontrakten med e-Boks på levering af Digital Post 2, udløber senest i september 2020. Grundet genudbud af næste generation Digital Post er der i april 2019 indgået aftale om en midlertidig forlængelse af kontrakten, som løber frem til idriftsættelse af næste generation Digital Post for at sikre en stabil overgang.