Leverandør af Digital post-løsningen

Digital Post leveres på en rammekontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen og e-Boks.

Kontrakten med e-boks på levering af Digital Post 2 udløb i september 2018, men der er lavet en kontraktforlængelse til 2019.