Statistik om Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen udarbejder, i samarbejde med e-Boks A/S og Danmarks Statistik, statistikker over brugen af Digital Post. Derudover udarbejdes der en brugertilfredshedsundersøgelse vedrørende brugen af og tilfredsheden med Digital Post.

Brugertilfredshedsundersøgelse

Der bliver hvert år udsendt en brugertilfredshedsundersøgelse vedrørende tilfredsheden med den fællesoffentlige digitale postløsning, Digital Post.

I 2021 var 83 pct. af de adspurgte borgere, som er tilmeldt Digital Post, tilfredse eller meget tilfredse med løsningen. Dertil var 64 pct. af de adspurgte virksomheder tilfredse eller meget tilfredse med løsningen. 

83 pct.

af de adspurgte borgere var tilfredse eller meget tilfredse med Digital Post.

64 pct.

af de adspurgte virksomheder var tilfredse eller meget tilfredse med Digital Post.

Forsendelser i 2020

Hvert år bliver det opgjort, hvor meget post, der er blevet sendt til både borgere og virksomheder. I 2020 blev der i alt sendt 184.535.240 digitale breve fordelt på:

  • 22.965.855 digitale breve til private virksomheder.
  • 161.569.385 digitale breve til borgere.

Det betyder, at 87,5 pct. af al digital post i 2020 blev sendt til borgere.

Forsendelser i 2021

Herunder kan ses antal forsendelser til borgere og virksomheder i det første halvår af 2021. 

Antal tilmeldte og fritaget fra Digital Post

Det er muligt at blive fritaget fra Digital Post, såfremt man opfylder minimum én af de seks på området vedtaget fritagelseskriterier. Pr. 4. kvartal 2021 var 338.755 borgere fritaget og 4.582.482 borgere var tilmeldte. På nedenstående graf er tallene fordelt på aldersgrupper.

Besked om ny post

Det er muligt at modtage besked om ny post via sms og/eller e-mail. Dette er der mange tilmeldte borgere, der benytter sig af. Pr. 1. oktober 2021 var der 4.373.423, som havde tilmeldt sig besked om ny post via sms. 4.478.729 borgere havde tilmeldt sig besked om ny post via e-mail.

Besked om ny post er ikke det samme som NemSMS. Førstnævnte fortæller dig blot, at der er ny post i din digitale postkasse, mens NemSMS sender servicebeskeder ud, fx med en påmindelse om en tid på hospitalet.  

Hvis du ønsker at læse mere om NemSMS kan du gøre det her.

Kvartalsvis statistik

Hvert kvartal opgøres der en statistik over antal tilmeldte og fritaget fra Digital Post opgjort på landsplan samt for kommuner og regioner, der yderligere fordeles på følgende parametre:

  •         Alder
  •         Køn
  •         Ledighed
  •         Børnefamilie

Statistikken fra de seneste fem år kan downloades herunder:

Note: Pr. 1. oktober 2017 blev de midlertidige fritagelser afskaffet. Opgørelserne nedenfor omfatter herefter henholdsvis tilmelding og tidsubegrænset fritagelse for Digital Post. Dertil er statistikken gået fra månedlige leveringer til kvartalsvise.