Statistik om Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med e-Boks og Danmarks Statistik udarbejdet en statistik over borgernes tilmelding og fritagelse fra Digital Post.

Statistikken er opgjort på landsplan samt for kommuner og regioner og viser endvidere fordelingen på følgende parametre:

  • Alder
  • Køn
  • Ledighed
  • Børnefamilie

Statistikken for Digital Post udgives i 2019 ved afslutningen af hvert kvartal og kan downloades herunder:

Note: Pr. 1. Oktober 2017 blev de midlertidige fritagelser afskaffet. Opgørelserne nedenfor omfatter herefter henholdsvis tilmelding og tidsubegrænset fritagelse for Digital Post.