Statistik om Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen udarbejder statistikker og undersøgelser til kortlægning af borgere og virksomheders tilfredshed med den offentlige Digital Post såvel som myndighedernes brug af løsning.

Brugertilfredshedsundersøgelse

Danmarks Statistik og Digitaliseringsstyrelsen foretager årligt en brugertilfredshedsundersøgelse af Digital Post.

Undersøgelsen for 2021 viser, at hele 83 pct. af de adspurgte borgere er tilfredse eller meget tilfredse med Digital Post. Blandt de adspurgte virksomheder er 64 pct. tilfredse eller meget tilfredse med Digital Post.

83 pct.

af de adspurgte borgere var tilfredse eller meget tilfredse med Digital Post.

64 pct.

af de adspurgte virksomheder var tilfredse eller meget tilfredse med Digital Post.

Forsendelser i 2021

Den årlige opgørelse over forsendelser i Digital Post viser, at myndigheder sendte 227,3. mio. Digital Post til borgere og virksomheder i 2021.

Antallet fordeler sig således:

  • 202 mio. forsendelser fra offentlige myndigheder til borgere.
  • 25,3 mio. forsendelser fra offentlige myndigheder til virksomheder.

Antal tilmeldte og fritaget fra Digital Post

Opgørelsen fra 2021 viser, at 4.582.482 borgere er tilmeldt Digital Post og 338.755 borgere er fritaget.

Den nedenstående graf viser tallene fordelt på aldersgrupper.

Besked om ny post

Opgørelsen fra 8. februar 2022 viser, at størstedelen af borgerne benytter sig af muligheden for at modtage en sms og e-mail med besked om ny Digital Post:

  • 4.510.972 borgere har tilmeldt sig e-mailadresse.
  • 4.412.974 borgere har tilmeldt sig sms.
  • 4.167.478 borgere vælger at modtage besked om ny Digital Post både som e-mailadresse og mobilnummer.

Bemærk: Besked om ny Digital Post er ikke det samme som NemSMS. (NemSMS sender servicebeskeder som fx en påmindelse om en aftale på hospitalet, kommunen eller hos en anden offentlig myndighed).

Læs mere om NemSMS

Kvartalsvis statistik

De kvartalvise statistikker viser, hvordan antallet af tilmeldte og fritaget for Digital Post fordeler sig på landsplan, kommuner og regioner. De geografiske data er yderligere fordelt på demografiske parameter:

  • Alder
  • Køn
  • Ledighed
  • Børnefamilie

Statistikken fra de seneste fem år kan downloades herunder:

Note: Pr. 1. oktober 2017 blev de midlertidige fritagelser afskaffet. Opgørelserne nedenfor omfatter herefter henholdsvis tilmelding og tidsubegrænset fritagelse for Digital Post. Dertil er statistikken gået fra månedlige leveringer til kvartalsvise.