Læsevejledning til statistik om tilmeldte borgere

Læs om hvad statistikken for henholdsvis Digital Post og NemSMS indeholder, og hvad du kan bruge den til.

Hvad kan statistikken bruges til?

Statistikken kan give viden om blandt andet:

  • Hvor mange er tilmeldt Digital Post eller NemSMS i et afgrænset geografisk område (kommune eller region)
  • Hvilke markedsføringstiltag resulterer i at flere brugere tilmelder sig Digital Post og/eller NemSMS
  • Er der visse brugergrupper der har brug for ekstra opmærksomhed ift. at tilmelde sig Digital Post og/eller NemSMS
  • Hvor stor er digitaliseringsparatheden
  • Generel ledelsesinformation om tilslutning til Digital Post og NemSMS

Hvad indeholder statistikken?

Digital post

Statistikken vedrørende Digital Post omhandler udelukkende borgere over 15 år. Borgere under 15 år er dermed ikke medtaget i denne statistik.

NemSMS

Statistikken bygger udelukkende på NemSMS-brugere, der er tilmeldt NemSMS. Alle NemSMS-brugere har ikke nødvendigvis bekræftet deres mobiltelefonnummer. NemSMS kan kun modtages, hvis brugeren har bekræftet sit mobilnummer.

Statistikken vedrørende NemSMS omfatter borgere under 15 år som følge af deres mulighed for at tilmelde sig via assisteret tilmelding.

 

Forklaring af faneblade i statistikken

Fane Forklaring
Fane 1 Oversigt over borgere der er tilmeldt digital post/NemSMS ift. kommuner og regioner på nationalt plan
Fane 2 Oversigt over borgere der er tilmeldt digital post/NemSMS ift. aldersfordeling på nationalt plan
Fane 3 Oversigt over borgere der er tilmeldt digital post/NemSMS ift. kønsfordeling på nationalt plan
Fane 4 Oversigt over borgere der er tilmeldt digital post/NemSMS ift. aldersfordeling i kommuner
Fane 5 Oversigt over borgere der er tilmeldt digital post/NemSMS ift. kønsfordeling i kommuner
Fane 6 Oversigt over borgere der er tilmeldt digital post/NemSMS ift. aldersfordeling i regioner
Fane 7 Oversigt over borgere der er tilmeldt digital post/NemSMS ift. kønsfordeling i regioner
Fane 8 Oversigt over borgere der er tilmeldt digital post/NemSMS ift. at være berørt af ledighed
Fane 9 Oversigt over borgere der er tilmeldt digital post/NemSMS ift. børnefamilier med børn under 6 år
Fane 10 Bemærkninger om statistikken