Udvikling af Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen arbejder løbende på at udvikle og forbedre den digitale post-løsningen.

Den første version af løsningen kaldes Digital Post, og kontrakten for denne udløb den 31. januar 2016. Kontrakten for den næste version trådte i kraft den 1. februar 2016 og kaldes Digital Post 2 (DP2).

Digital Post 2

Løsningen blev sendt i udbud i november 2014, og 17. februar i 2015 blev der indgået kontrakt med e-Boks A/S, som vinder af udbuddet om at levere den næste digital post-løsning. Den nuværende kontrakt med leverandøren e-Boks A/S udløber i september 2020, men er midlertidigt forlænget frem til gennemførelsen af det nuværende udbud.

Formålet med DP2 var at lave en mere brugervenlig løsning, samt at reducere omkostninger ved forsendelse. Myndigheder, borgere og virksomheder skal kunne anvende løsningen uændret, men med DP2 blev der, ud over lavere pris, implementeret nogle nye tilvalgsfunktioner.

Der blev undervejs i udviklingen af DP2 indgået to kontrakttillæg med leverandøren.

Den næste generation af Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen har i gangsat et projekt, som skal definere næste generation af Digital Post-løsningen.

Læs om Næste generation Digital Post