Udvikling af Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen arbejder løbende på at udvikle og forbedre den digitale postløsning.

Den første version af løsningen kaldes Digital Post og kontrakten for denne udløb den 31. januar 2016. Kontrakten for den næste version trådte i kraft den 1. februar 2016 og kaldes Digital Post 2 (DP2).

Digital Post 2

Løsningen blev sendt i udbud i november 2014, og 17. februar i 2015 blev der indgået kontrakt med e-Boks A/S, som vinder af udbuddet om at levere den næste Digital Post-løsning. Den nuværende kontrakt med leverandøren e-Boks A/S udløber i september 2020, men er midlertidigt forlænget frem til overgangen til den næste Digital Post-løsning i 2021.

Formålet med DP2 var at lave en mere brugervenlig løsning, samt at reducere omkostninger ved forsendelser. Myndigheder, borgere og virksomheder skulle kunne anvende løsningen uændret, men med DP2 blev der, ud over lavere pris, også implementeret nogle nye tilvalgsfunktioner.

Der blev undervejs i udviklingen af DP2 indgået to kontrakttillæg med leverandøren.

Næste generation Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen er i gang med at udvikle den tredje generation af Digital Post-løsningen.

Læs om Næste generation Digital Post